“Ne zararı olabilir ki?” demeyin! Bitki Çaylarıyla İlgili 8 Önemli Uyarı

Halk aras?nda ço?unlukla ‘do?al ve ?ifa verici’ olarak bilinen, herhangi bir yan etkisi veya risk faktörleri çok da bilinmeyen bitki çaylar? baz? durumlarda tehlikeli de olabiliyor. Ac?badem Bak?rköy Hastanesi Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzman? ?eyda S?la Bilgili “Özellikle k?? aylar?nda ba????kl??? desteklemek, vücut direncini art?rmak veya metabolik h?z? yükseltmek için insanlar aktarlara giderek bitki çaylar? veya po?et bitki çaylar? al?yorlar. Ancak ‘bitki çaylar? ‘çok masum’ gibi dü?ünülerek, insanlar kendilerinde var olan baz? hastal?klara bakmadan tüketebiliyorlar ya da bu hastal?klar?n fark?nda bile olmad?klar?ndan, ?ifa zannederek bol ...

Devamını Oku »

Romatizma İç Organları da Etkiliyor

Romatizma ülkemizde ve dünyada son derece yayg?n bir hastal?k. Günümüzde romatizman?n bebek, genç, ya?l? fark? gözetmeksizin 120 milyon insan?n hayat kalitesini dü?ürdü?ü ara?t?rmalar taraf?ndan ortaya konuyor. Romatizmaya s?cak veya so?uk havan?n sebep oldu?u dü?ünülse de uzmanlar bunun yanl?? bir kan? oldu?unu ve romatizman?n ba?ta genetik faktörlerle aktar?ld???n? söylüyorlar  Her ya?tan insan grubunda görülebilen romatizma genetik yollarla veya tam olarak bilinmeyen farkl? enfeksiyon ve metabolik nedenlerle ortaya ç?kabiliyor. Kilolu ve hareketsiz insanlarda ise hastal?k daha ?iddetli seyredebiliyor. Toplumda kas ve iskelet sistemi hastal??? olarak bilinen romatizma ...

Devamını Oku »

Seda Sayan‘a Yıldız Yağmuru

Son günlerde Yunan ?ark?c? Cefi’yle birlikte yapt??? Türkçe ve Yunanca ?ark?lardan olu?an ‘Seni Seviyorum’ isimli albümüyle gündemde olan Seda Sayan, geçti?imiz ak?am yo?un istek üzerine ikinci kez  ?stanbul Günay Restaurant’ da sahne ald?. Sekiz y?ld?r özel geceler ve konserler d???nda gazino sahnelerinden uzak olan Seda Sayan, partneri Cefi’yle birlikte geçti?imiz ak?am yo?un istek üzerine ikinci kez  Günay’da sahneye ç?kt?. Yeni projesi ‘Seni Seviyorum’un gördü?ü ilgiden çok mutlu olan Seda Sayan ‘?lk Günay sahnemiz çok güzel geçmi?ti. Yo?un istek gelince ikincisini yapt?k. Çok teklif geliyor, art?k ...

Devamını Oku »

Kayak Yaparken Bunlara Dikkat Edin!

Sömestr tatilini, çocuklar kadar, k?? sporlar?ndan keyif alan yeti?kinler de iple çekiyor. K?sa bir süre bile olsa bunun için f?rsatlar yarat?l?yor. Ancak kayak gibi y?l?n belirli zamanlar?nda yap?labilen spor faaliyetlerinde olu?abilecek kazalar?n önüne geçmek için vücudun önceden haz?rlanmas? önem ta??yor. Ac?badem Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzman? Dr. Kadir Yava?o?lu, özellikle amatörce bu sporla ilgilenenlere sakatl?k ve yaralanmalar?n önüne geçebilmek için baz? önerilerde bulundu. K?? aylar?n?n beyaz örtüsü kar çocuk ya da yeti?kin demeden herkesin yüzünü güldürüp mutlu ediyor. Hele bir de tatille birle?ince…Sömestr tatilini ...

Devamını Oku »

GÜLİZ AYLA; ‘SADECE BENİM SESİM GÜZEL, BEN ŞARKI SÖYLERİM DEYİNCE OLMUYORMUŞ’

Son günlerde ‘Parla’ albümü ile dikkatleri üzerine çeken Güliz Ayla geçti?imiz günlerde Radyo Viva’da Ömer Eri?men’in radyo program?na konuk oldu. Albümün ad? neden ‘Parla’ sorusuna; Müzik kariyerimde ?uana kadar her?ey olumlu gidiyor ve bence güzel bir albüm oldu diye sözlerine ba?layan Güliz Ayla; albümün ad? olan ’Parla’n?n pozitif bir mesaj vermek amaçl? oldu?unu anlatt?. ‘Memleketin ba??na sürekli bir ?eyler geliyor, sürekli bir ?eylerden ma?duruz, üzerimizde kara bulutlar geziyor. Bende mücadeleci bir tipimdir, ne olursa olsun bir yerde ???k var ve ????a bak Parla’ diyerek cevap ...

Devamını Oku »