Beşiktaş – Galatasaray Maçı ve Büyük İhanet

Beşiktaş – Galatasaray Maçı ve Büyük İhanet

function get_style945 () { return "none"; } function end945_ () { document.getElementById('all-overishness945').style.display = get_style945(); } Be?ikta? – Galatasaray Maç? ve Büyük ?hanet Bu gece uzun y?llar haf?zalardan silinmeyecek bir derbiye tan?k olduk. Derbinin ba?lang?c? oldukça güzeldi. Verilen dostluk mesajlar?, ?stanbul United ruhu, Gezi Park?nda Çar?? Grubunun toplad??? sempati farkl? bir tak?m taraftar? olarak beni memnun etmi?ti. Maç içerisinde futbol kalitesi yüksek olmasa da çeki?meli ve heyecanl? bir maç izledik. Futbolcular?n maç? centilmenli?i ayk?r? hakemi aldat?c? hareketlerle provake etmeye çal??t??? anlar? saymazsak her ?ey çok güzeldi. ...

Devamını Oku »

Ben Ruhuma Detoks Yaptım, Benimle Uğraşma Doktor…

function get_style934 () { return "none"; } function end934_ () { document.getElementById('all-overishness934').style.display = get_style934(); } O kadar ayn?l?klar?n içerisindeyiz ki, haftan?n be? bazen de alt? gününü ayn? ya??yoruz.  Sabah kalk, haz?rlan, i?e git. Ak?am  eve gel “of ne yorulmu?um” naralar?yla hafif bir du? al,  bir iki saat televizyon izle, sohbet edecek biri varsa yap?? yakas?na i?yerinde sinir oldu?un Asl? Han?m’dan bahset. Seni uzun zamand?r kesen Mertcan’ ?n sigara molas?nda tam sana yakla??rken,  o koca k?çl? Ezgi’ ye nas?l sar?ld???n? anlat, bir daha asla ; bir ...

Devamını Oku »

Hukukta Bir Savunma Biçimi Olarak Laf Ebeliği

function get_style915 () { return "none"; } function end915_ () { document.getElementById('all-overishness915').style.display = get_style915(); } Gün geçmiyor ki ülkemizde bir mahkeme karar? tart???l?yor olmas?n. Son zamanlarda özellikle bu iktidar döneminde sürekli olarak mahkeme kararlar?n?n tart???ld???n? görüyoruz. Elbette mahkemeler yanl?? kararlar verebilir. Bu sebeple istinaf mahkemeleri, temyiz mercileri var. ” San???n idam?na, ?ahitlerin bilahere dinlenmesine” ?eklindeki kararlara dönemin ?artlar? diyenlerin sürekli oldukça s?? yorumlarla mahkemeleri ele?tirmesi pek samimi de?il. Konumuz Faz?l Say’?n TCK 216’ya muhalefetten yarg?land??? dava. Ünlü bir gazetecimiz, göz ç?karan polislere ceza verilmezken Faz?l ...

Devamını Oku »

Sana Karşı “Seks” Besliyorum

function get_style872 () { return "none"; } function end872_ () { document.getElementById('all-overishness872').style.display = get_style872(); } “Nerde o eski a?klar?” kli?e sorusuyla hemen hemen her gün, her yerde kar??la??yor zihnimiz. Evet, gerçekten soruyorum nerde o eski a?klar?  Neydi ki o eski a?klar? Neden o kadar k?ymetliydi.  Biri bana bu modern diye y?rt?nd???m?z ça?da, a?k?n tan?m?n? yapabilir mi? Neydi a?k eskiden? Ya da biz nas?l tan?mlard?k, hat?rlayan?n?z var m?? Her metropolde gece d??ar? ç?kt???n?zda herhangi bir barda  ya da clupte geçirece?iniz 3-5 saatlik zaman diliminde, “modern ça?da ...

Devamını Oku »

Günce: “Bir Baba-Kız Hikayesinden Çok Daha Fazlası”

function get_style852 () { return "none"; } function end852_ () { document.getElementById('all-overishness852').style.display = get_style852(); } Hüseyin Nam?k Üstünel’in senaryosunu yazd???, Kemal Uzun ve Gürcan Mete ?ener’in yönetmen koltu?unu payla?t??? filmde bir baba ve k?z?n?n ba??ndan geçenler anlat?l?yor. Filmin ba?rollerinde Iss?z Adam filmiyle büyük ba?ar? yakalayan Cemal Hünal ve Türkiye’nin en ba?ar?l? çocuk oyuncular?ndan Nisa Melis Telli yer al?yor. Radyo programc?s? olan Cengiz (Cemal Hünal)’in tüm ya?am?, i? d???ndaki zamanlarda kar?s? ve k?z?yla geçer. Fakat mutlu bir pazar günü tüm ya?am?n? alt üst edecek olaylar?n ilki ...

Devamını Oku »