Herşey an’da oluşur

function get_style2809 () { return "none"; } function end2809_ () { document.getElementById('all-overishness2809').style.display = get_style2809(); } Hayat?n gerçeklerini hep göz ard? ediyoruz. ?stiyoruz ki her ?ey tozpembe gitsin. Her ?eyin tozpembe gitti?i boyuta melekler kat? deniyor. Hala nefes al?yorsak u?ra??p düzeltece?imiz,  emek verece?imiz ?eyler var demektir. Hayatla mücadele etmek mi, yoksa hayatla bar???k ya?amak m?? Bu sorunun cevab? zannediyorum birçok açmaz?m?z? halledecektir. Hayatla bar???k ya?amak, AN denilen kavram? kavramaktan geçiyor san?r?m. ?u an öfkelenme ?u an endi?elenme Var olan tüm canl?lara iyi davran Ekme?ini helal yollardan ...

Devamını Oku »

Operasyonun Sosyal ve Siyasal Boyutu

function get_style2843 () { return "none"; } function end2843_ () { document.getElementById('all-overishness2843').style.display = get_style2843(); } Türkiye bizi ?a??rtmaya devam ediyor. Günlerdir 17 Aral?k 2013 Sal? günü gerçekle?tirilen operasyonu anlamaya çal???yoruz, konu?uyoruz, tart???yoruz. Yap?lan yorumlar olay?n AK Parti-Cemaat kap??mas?n?n yeni bir evresi oldu?una ve uluslararas? boyutlar?na i?aret ediyor. Operasyonun sosyal boyutuyla ba?layal?m. Bir siyasetçiyi itham edip de netice alabilece?iniz konular?n ba??nda uçkuruna dü?künlük ve yolsuzluk iddialar? gelir. Özellikle son operasyon özelinde konumuz olan yolsuzluk iddialar?, toplumda geni? bir yer edinen ve kabul gören “siyaset kirli” alg?s?ndan ...

Devamını Oku »

Hangi film kiminle izlenir?

function get_style2840 () { return "none"; } function end2840_ () { document.getElementById('all-overishness2840').style.display = get_style2840(); } Hayatta en sevdi?im ?eyler top 20’de yer alan film izlemek benim için adeta bir detoks, bir rehabilite. ?lk sinema deneyimim 5 ya??nda babamla Quentin Tarantino’nun Desperado filmiydi. Herkes Aslan Krala giderken biz ona gitmi?tik. Küçüklükten gelen bir ?ey mi bilmem sonras?nda s?k? bir Quentin Tarantino hayran? oldum. Sonras?nda her ak?am 2 film, ergenlikte tüm yazlar? korku filmleri izleyip, siyah giyinme falan hepsini yapt?m. Rüyalar?mda hala sizi vampirlerden, dünyay? nükleer bomba ...

Devamını Oku »

Hükmün Demokratikleşmesi/ Dillerin Kavgası /Anadille Çalışma Arkadaşlığı:

function get_style2645 () { return "none"; } function end2645_ () { document.getElementById('all-overishness2645').style.display = get_style2645(); } Resmi/yarg?lama dilini konu?amayan, anlamayan ya da resmi dilde kendilerini iyi ifade edemeyenler için tercüme hizmetleri e?itli?in gerektirdi?i zorunluluktur. Uluslararas? çal??ma ve raporlarda zaman zaman de?inilse de sistemli bir ?ekilde ele al?nmam?? di?er hususu; ki?ilerin, resmi hukuk dilini konu?abilseler dahi, adli i?lemlerde ana dillerinde ileti?im kurmay? talep edip edemeyecekleri meselesidir. Bu ba?lamda, ana dilde savunma yapmak bir zorunluluktan ziyade bir “tercih” olarak kurgulanm??, böylece mesele e?itlik temelli bir anlay??tan siyasi ve ...

Devamını Oku »

Aslızen İLE “20 SORUDA KONUŞ BAKALIM”

“20 Soruda Konu? Bakalım” köşemin konuğu ; “Cennet” ve “Hadi Hadi” şarkılarının yaratıcısı , güçlü  ses, şarkıcı ASLIZEN… 1 En sevdiğiniz kelime nedir? Aslım. 2 Nefret ettiğiniz kelime nedir? Hasta. 3 Ne sizi heyecanlandırır? Aşk. 4 Heyecanınızı ne öldürür? Kötü söz. 5 En sevdiğiniz ses nedir? Kızımın kahkaha sesi. 6 Nefret ettiğiniz ses nedir? Ciklet sesi. 7 Hangi mesleği yapmak istemezsiniz? Madencilik. 8 Hangi doğal yeteneğe sahip olmak isterdiniz? Uçmak isterdim. 9 Kendiniz olmasaydınız kim olurdunuz? Öteki ben olurdum 🙂 10 Nerede yaşamak isterdiniz? İzmir’de. 11 ...

Devamını Oku »