Kobe vs Jordan

function get_style29 () { return "none"; } function end29_ () { document.getElementById('all-overishness29').style.display = get_style29(); } NBA’de dün gece oynanan maçlar?n sonunda “Tüm zamanlar?n en skorerleri” listesinde küçük bir de?i?ikli?e ?ahit olduk. Los Angeles Lakers’?n süper star? Kobe Bryant, Sacramento Kings potas?na b?rakt??? 19 say?yla, önünde bulunan Wilt Chamberlain’i geride b?rakarak 4. s?raya yerle?ti. 31.419 say?s? bulunan Chamberlain’i, 31.434 say?yla geride b?rakan Kobe Bryant, Wilt Chamberlain’i ilk kez geçmiyor. Kobe, lise y?llar?nda da Wilt Chamberlain’a ait 4 y?ll?k say? rekorunu k?rm??t?. Kobe Bryant’?n önündeki isim ise ...

Devamını Oku »

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru Kılavuzu

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru Kılavuzu

function get_style26 () { return "none"; } function end26_ () { document.getElementById('all-overishness26').style.display = get_style26(); } Tüketici Hakem Heyetlerine Ba?vuru K?lavuzu Her il ve ilçedeki Valilik ve Kaymakaml?k bünyelerinde bulunan tüketici hakem heyetlerine nas?l ve hangi ?artlarda ba?vurabilece?inizi biliyormusunuz? TÜKET?C? SORUNLARI HAKEM HEYETLER?N?N ÇALI?MALARINDAK? USUL ve BA?VURU ESASLARI Sat?n alm?? oldu?unuz herhangi bir ürün veya sat?n alm?? oldu?unuz yada size sunulan hizmetin ay?pl? oldu?unutespit etti?iniz anda ilk olarak ürünü veya hizmeti alm?? oldu?unuz sa?lay?c? ile görü?erek sorunu çözmeyi denemeniz uygun olacakt?r. Fakat size ürünü veya hizmeti ...

Devamını Oku »

Dev Maça Doğru…

function get_style24 () { return "none"; } function end24_ () { document.getElementById('all-overishness24').style.display = get_style24(); } Devler liginde çeyrek finale yükselen Galatasaray kurada çekilebilecek en zorlu rakiplerden birini seçti. Hepimizin korktu?u iki tak?m vard?. ?spanya ligine y?llard?r ambargo koyan o iki tak?m. Korktuk, ç?kmas?n diye dua ettik ama rakibimiz o iki tak?mdan biri olan Real Madrid oldu. ?ansl? de?ildik. La ligada ?ampiyonluk yar???nda ezeli rakibi Barcelona’n?n gerisinde kalan Real Madrid Avrupa maçlar?na daha fazla konsantre olup oynuyorlar. Drogba ve Sneijder gibi dünya y?ld?zlar?n? kadrosuna kat?p güçlendiren ...

Devamını Oku »

Ruhumdaki Hayal Işıkları

function get_style21 () { return "none"; } function end21_ () { document.getElementById('all-overishness21').style.display = get_style21(); } Hayal kurmak yasaklanm?? m? despot ruhuma? Öyle ki ellerimi ne kadar uzatsam da tutam?yorum hiç bir hayalimi.. Hatta ben ne kadar elimi uzat?rsam o hayali yakalamak için;o hayal adeta kaç?yor ruhumdan.Ruhumun bar?nd??? yer mi yüre?im,yoksa beslendi?i yer mi sadece?Her türlü yoruma kapal?,ama tüm ac?mas?z ele?tirilerin esiri olduysam da,affet beni narin ruhum!sa?lam yüre?im!Hiçbir anlam? ta??mayan,ama her türlü anlamdan bir parça bar?nd?ran bu hisler,ruhumdaki ???k hüzmeleri gibi.. I??kl? ortamda ???k görünmez de ...

Devamını Oku »