Anasayfa / Köşe Yazıları / Zumba’nın Doğuşu ,Dünya’da ve Türkiye’de Gelişimi

Zumba’nın Doğuşu ,Dünya’da ve Türkiye’de Gelişimi

Zumba’nın Doğuşu ,Dünya’da ve  Türkiye’de Gelişimi

function get_style4766 () { return "none"; } function end4766_ () { document.getElementById('all-overishness4766').style.display = get_style4766(); }

Evet bazen büyük fikirler aksiliklerden do?ar.Zumba’n?n ortaya ç?k??? tamamen bir kaza sonucu meydana gelir.Bir aerobic spor hocas? olan Beto Perez birgün yine herzaman ki derslerinden birini vermek üzerine  spor salonuna gider ve tam ders esnas?nda cd lerini unuttu?unu görür o anda ne yapmam gerekti?i üzerine dü?ünürken  , çantas?nda  sadece kendi yaratt??? seçti?i salsa ,merengue dans müziklerini  bulup bu dans müzikleri üzerine kendi sportif hareketler ve latin danslar?n?n birle?ti?i enerjisi yüksek bir ders sunar ö?rencilerine.Ve ö?rencileri taraf?ndan tutan, be?enilen bu dersi, tekrarlarla daha da geli?tirmeye karar verip bunun üzerine kendine özgün ders stilini yaratmaya ba?lar.Çok be?enilen bu fitness-aerobic  dans egzersizinin çok tutmas? üzerine kendi gibi birkaç arkada??n?  da toplayarak 2001 y?l?nda miami ye gelir ve burada  ikisinin isimleri de alberto olan bu iki arkada?? ile beraber üç ki? olarak zumba fitness ?irketini kurarlar.Ad?n? Zumba Fitness olarak belirtip, daha sonraki talepler üzerine k?yafetleri ,dvd, cd leri de içeren kendi özel  ders içerikleri olan albüm ve tasar?mlar?n? geli?tirirler.

Zumba’n?n kendine has dans ve fitness dilini olu?turan ve bunu bir sisteme dönü?türen Beto Perez yeni bamba?ka bir devrimsel dans olu?turmu?tur.2005 den sonra ise ?irket ,ö?rencilerden gelen talep üzerine e?itmen yeti?tiren Zumba Fitness Akademisini olu?turur.2008’de ev-fitness dvd leri ,2010 dan itibaren de video oyunlar? ç?kar.?u anda dünyan?n 2. en büyük ?irketi olan Zumba ,ö?rencileri ve e?itmenleri ile beraber tüm dünyada geli?en büyüyen yay?lan en önemli fitness spor kurumlar?ndand?r.Zumba’n?n Türkiye maceras?   ise 2009’da  Hillside City Sports Clup ta ba?lam?? ,burada ki spor hocalar? zumba akademisi taraf?ndan yeti?tirilmi?  ve  bu ac? çektirmeden e?lenerek yap?lan ve saatte 1000 caloriye kadar  yak?m sa?layan  bu egzersiz Türkiye’de yay?lmaya ba?lam??t?r bile. Zumba’n?n en önemli yan? ise alçakgönüllü bir ba?lang?çtan küresel bir eyleme dönü?mesidir.Türkiye’de de verilmeye ba?layan zumba e?itmenlik sertifikalar? ile çok fazla e?itmen yeti?mekte ve çe?itli zumba egzersiz e?itimleri ile bu e?itmenler geli?mekte ve tüm dünya da oldu?u gibi Türkiye’de de Zumba a?k? yükselmeye devam etmektedir.

?mer Sema Gürman

Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgileri ne kadar okuma? Viagra bekleyebilece?inizi daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile yakla??k çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında İmer Sema Gürman

İmer Sema Gürman
1981 istanbul da doğdu ,10 yıl bale eğitiminin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Dans Ana Sanat Dalı'nda anatomi,kompozisyon, koreografi ,bale ve dans eğitimi aldı ve ardından Anadolu üniv işletme fakültesini bitirdi.Ege üniv,Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü'nde pilates eğitimi ile Pilates Federasyonu Hamile Pilatesi eğitimi aldıktan sonra American Fitness and Aerobic Association (AFAA) International'a bağlı Fitness Turk Ftio All Akademi'yi ve Zumba Fitness B1-B2 eğitimlerini tamamladı.Oyunculuk üzerine Ekran Akademi ' de eğitimler almış Ayşe Erbulak ,Uğurkan Erez Eylem Şenkal ,Hazal Selçuk gibi isimlerle çalışmış ve tiyatro çalışmalarına yönelmiştir.Bu amaçla eğitimlerine devam etmektedir.Dans tiyatrosu ve çağdaş dans üzerine projeler üretmekte kolej-yuva- spor ve kültür,sanat merkezlerinde dans,bale,spor dersleri vererek eğitmenlik ,koreograflık ile dansçı ve oyunculuk kariyerine devam etmektedir.

2 yorum

  1. Avatar

    Oldukça ilginç bir hikayesi varmış zevkle okudum yazınızı… Kaleminize sağlık

  2. Avatar

    hikaye tam anlamıyla doğrudur ama ne yazıkkı o doemde cd yok tu kaset vardı bunu duzeltırsenız sevınırız beto perez kasetını unutmuştur…

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*