Yaz

Yaz

function get_style5554 () { return "none"; } function end5554_ () { document.getElementById('all-overishness5554').style.display = get_style5554(); }

Eskiden yaz tatili gelecek diye sevinçten delirirdim.

Yaz, yo?un geçen okul sezonunu kapat?p dinleme sezonunu açmak demekti.

Dinlenme derken, gerçekten dinleme…

Evde miskin miskin ö?lene kadar uyuma, uzun uzun yatakta may??ma ve okumak üzere biriktirdi?im kitaplar?ma sar?lmak demekti…

Tatilini 3 ay denizde geçiren ailelerden olmad?k hiç. Denize giderdik tabii de günübirlik kaçamaklar veya pikniklerden ibaretti gezmelerimiz.

Bu yüzden deniz, bana, k?y?s?nda oturulup uzun uzuuunnn izlenecek bir sonsuzluk gibi gelir sadece…

Yüzmek de?il de denizi izlemek ruhuma iyi gelir…

Çocuklu?umda kumdan kaleler yapmad?m hiç…

?lk gençlik dönemlerimde ise ad?n? ?slak kumlara yazaca??m bir sevgilim de olmad?. Aman iyi ki olmad?, o ne klasik bir sevgi gösterisidir öyle.

Yaz demek, bo? vakitlerini mahalledeki arkada?larla, kom?ularla de?erlendirmek, el i?i dantel falan yapmakt? ço?u kez.

Sabahlar? Kur’an kursuna gider, ö?leden sonralar? da kom?unun k?zlar?yla birimizin evinde toplan?r dantel örerdik. Sanki 2 günde bir i? bitirebiliyormu?um gibi 10 ayr? renk ip al?p saklard?m torbalarda, yeni ba?lanacak bir dantele ihtiyac?m olur diye…

Gerçi ben öremezdim. Hiç bitiremedi?im havlu kenarlar?na ba?lar, iki parça öremeden s?k?l?r f?rlat?r atard?m bir kenara… Fenal?k basard?…

Benim el i?lerindeki beceriksizli?im (!) annemi üzerdi en çok.

“K?z, tut ?u i?in ucundan, annesi bir ?ey ö?retememi? bu k?za deyip iki günde geri getirecekler” derdi.

Kad?n?n bildi?i varm??, geri getirmeyi b?rak?n, hala alan olmad?…

?yi ki de olmad?, ooohh hayat bana güzel…

Bu almak da neyse, sanki pazardan elma al?yoruz…

Haa bir de yazl?k programlar? izlerdik veya bol bol sohbet eder abuk sabuk konulara gülerdik.

Arada çakt?rmadan kom?u çocuklar?n? keserdim camdan… Sokakta yüzlerine bakmaya çekinirdim ama en yak???kl?s? platonik sevgili aday?md?…

Hahaha…

Bir de yaz aylar?n?, gençli?e yeni ad?m atan kom?u çocuklar?n?n arabesk tak?nt?lar?yla an?ms?yorum.

Her ne kadar o dönemler nefret ettiysem de bugünkü arabesk müzik kültürüm için sürekli Cengiz Kurto?lu, Ebru Ya?ar veya Ferdi Tayfur dinleyen ya??tlar?ma te?ekkür ediyorum…

Yaaa i?te… Zaman ne çabuk da geçiyor.

Kendi ayaklar?m üzerine durmaya ba?lad???mdan sonra yaz?n anlam? da de?i?ti.

Arkada?lar?mla deniz tatillerine gider oldum.

Bana e?lik edecek kimseyi bulamazsam bas?p kendi kendime tatil yapt?m, kafam? dinledim.

Amaaaa çocuklu?umda ve ilk gençli?imde isyan etti?im yaz tatillerini özledi?imiz farkettim ?u an…

Bugün kendimi yorgun hissederken bir anda bunlar döküldü sat?rlar?ma…

Özlemi?im…

Sevgiyle….

Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri how okuma? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile yakla??k birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini olabilir. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Tuğba Özmelek

Tuğba Özmelek
Bursa’da, 1982 yılında doğdu. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimini Bursa’da tamamladıktan sonra, yerel medyada görev yaptı. Halen bir kamu kurumunun basın ve halkla ilişkiler şube müdürlüğünde muhabir olarak çalışıyor. Yazı ve röportaj tutkusunun peşinden giderek, gazetecilik merakını yazılarıyla törpülüyor. Sosyal yaşamda aklına ve gözüne takılanlarla, yazarak, hayatla kendince dalga geçmeye devam ediyor.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*