Anasayfa / Köşe Yazıları / Yaşadıklarımız Çok Zor..

Yaşadıklarımız Çok Zor..

Yaşadıklarımız Çok Zor..

function get_style8414 () { return "none"; } function end8414_ () { document.getElementById('all-overishness8414').style.display = get_style8414(); }

iambackYeni bir blog yazar? olarak bu kadar ara vermem do?ru de?il kabul ediyorum ama o kadar yazar çizer varki piyasada  tam ben yazmak istiyorum bak?yorum birisi yaz?vermi? ayn? konuyu. ?u aç??? kapatmak istiyorum öncelikle sonra kendimize bir konu buluruz üzerinden devam ederiz 🙂 Merak ediyorsan?z uzun zamand?r yo?un çal???yorum. Kendime az vakit ay?r?yorum bu ara galiba.

Bir Amsterdam seyahatim oldu geçen ay biraz bilgilendirmek isterim.  Ama seyahat bloglar?n?n yan? s?ra temel bilgi verip geçece?im.  Ben 4 gün kald?m ?ehir insanlar çok samimi ve Özgür.  Kimse size ; ne yap?yor LAN bu, ne giymi? bu, Iyy, bu dam? öyleymi?, ?u K?z?n saç?na bak, o pantolon da giyilirmi! Diye bakm?yor istedi?inizi istedi?iniz zaman istedi?iniz yerde yap?yorsunuz edep çerçevesinde tabiki. Rahat edebilece?iniz bir yer ve evet özgürlükler cumhuriyeti. Bir kaç tavsiye ye gelince ise. Damrak caddesinin hemen ba??nda PastaBar isimli Makarnac?, Saturnino ?talya’n restoran?, Cafe de Jaren bunlarda yemek yemeden gelmeyin. Ba?ka Ahlaks?z mekan tekliflerinde var ama onlar? yazamayacag?m (anlad?n?z siz).  Amsterdam seyahatim D???nda bu ara renkli bir ?ey yok monoton çal??ma ?ekli ile devam ediyorum.

Sinema y? yak?ndan takip ediyorum elbette. Grinin Elli Tonu’nu izledim mesela  sonras?nda hemen kitap serisine ba?lad?m. Karanl???n Elli Tonu ve Özgürlü?ün Elli Tonu.  Film den ne anlarsan?z o ç?k?yor. Pornografik bir ruh hâliniz varsa ve duygusuzsan?z o büyük A?k? anlamaman?z normal ama küçükte olsun a?k tatm?? bir bireyin of be a?k’a bak dedi?i bir film bence. Kitaplar hakk?nda konu?muyorum cesursan?z ALIN ve okuyun. Ama bana bak Sak?n gidip taraf kitapç?lardan istemeyin valla ampül atarlar kafan?za. ne de olsa Mutahas?p bir yönetimle çakt?rmadan yapmay? sever bunlar? kral?m?z. Muazzez Filmi izle de Adam?n Can? çeker belki oyun Odas?’n?. Anlayan Anlar Anam ben bu k?sm? uzatmayay?m. Sonra keser valla elektri?imi kal?r?m 8 saat bir Ba??ma karanl?kta.  Art?k ???d,m???d hak getire.. Ayy Siyasi mi oldu k?z yazd?klar?m.

 Neyse benim de?il derim çirkeflik Yapar?m bir?ey olursa haberiniz ola. Bak nerden girdim nereden ç?kt?m. Bo?una demiyorum kendime köyün delisi diye. Hadi bundan sonra daha s?k yazar?m gidiyorum ben. Bir konu bulay?m da öyle yazay?m böyle konular kar??t?.  Güldük e?lendik Da??l?n hadi.. Keserim bak ampülünüzü aman topunuzu.. Samy Ertan

Günümüzde birçok ki?i, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem insanlar cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgiler how okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Samy'nin Deli Köşesi

Samy'nin Deli Köşesi
Neden deli köşe diye düşünmeyin ne zaman ne yazacağım belli olmaz. Aklıma ne gelirse yazacağım. Okumanızı çok isterim ama oldu ya okumadınız bozulmam söz. Zaman zaman saçmalarsam uyarmayın. Bu benim bazen içimden geçen ruh halim. Webunya bir köy ise köyün delisi geldi. E buyrun. Kamer de deseniz olur e hadi düğün başlasın..

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*