Anasayfa / Tüketici Rehberi / Kargonun yanlış kişiye teslim edilmesi, kaybolması ve hasara uğraması

Kargonun yanlış kişiye teslim edilmesi, kaybolması ve hasara uğraması

Kargonun yanlış kişiye teslim edilmesi, kaybolması ve hasara uğraması

“Kargom başkasına teslim edilmiş? ne yapabilirim?” şeklinde sorularla sıklıkla karşılaşmaktayım. Bu konuda kargo hizmeti alan ve zarar görenlerin neler yapmalar? gerektiğini kısaca inceleyen bir yazı kaleme almamızın faydalı olacağını düşündüm.

Kargo işletmeciliği ile ilgili mevzuat var mıdır?

Kargo işletmeciliği, lojistik hukuku ile ilgilidir. 4295 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 9 maddesi şu şekildedir.  “Nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapanlar, eşyayı teslim aldığı andan teslim edinceye kadar, eşyanın tamamı ve kısmen kaybından ve vuku bulacak hasarından, korunması ve taşınmasından, güvenliği ve düzenliliğini sağlamaktan, çevre kirliliğini önleme ve insan sağlığını koruma konusundaki kurallara uymaktan sorumludur.” Karayolu Taşıma Kanunu’nun yanı sıra Karayolu Taşıma Yönetmeliği de kargo işletmeciliği ile ilgili doğrudan ilgilidir. Uygun düştüğü ölçüde Türk Ticaret Kanunu’nun taşıma sözleşmesi hükümleri de bu konuda uygulama alanı bulacaktır. Ayrıca, PTT kargo hizmeti için  PTT Kargo ve Kurye Gönderileri Hakkında Yönetmelik de mevcuttur.

Kargo gönderimi sırasında göndericinin dikkat etmesi gerekenler nedir?

Gönderici, gönderisini kargoya teslim ettiğinde düzenlenen taşıma irsaliyesine gönderinin cins, miktar, özellik yönünden ayrıntılı bir şekilde yazılmasını istemelidir. Kargonun kaybolması ya da yanlış kişiye teslimi halinde düzenlenen taşıma irsaliyesi ispat için önem arzedecektir. Yine yirmi bir gün içinde teslim edilmeyen kargo, kargo işletmecisi tarafından kaybedilmiş sayılır. Bu süre aşıldıktan yirmi bir gün içinde gönderici bu sürenin aşıldığını yazılı olarak bildirmelidir. Aksi takdirde kargo işletmesi sorumluluktan kurtulmaktadır. Son olarak gönderen tarafından yapılan ambalajın yetersizliği yüzünden hasar meydana gelirse kargo işletmesi yine sorumlu olmayacaktır. Bu sebeple gönderici ambalajlamayı özenle yapmalıdır.

Alıcının kargoyu teslim alırken dikkat etmesi gerekenler nedir?

Alıcı gönderisini teslim alırken şüpheli bir hal sezerse bu durumda itirazi kayıt ile durumu tutanak altına aldırmalı ve kargonun içindeki gönderinin ayrıntılı tespiti yapılmalıdır. Bu durum tespit edilirken ayrıca tanık da bulundurulmalıdır. İtirazsız olarak kabul edilen gönderilerle ilgili olarak daha sonradan hak talebinde bulunmak ve söz konusu durumdan kargo işletmesini sorumlu tutmak güçleşecektir. Çünkü itirazsız kabul edilen kargolar hasarsız teslim edilmiş? varsayılır. Eğer hasar açıkça görünmeyen bir hasar ise 7 gün içinde kargo işletmesine yazılı bildirim yapılmalıdır. Bu bildirim elektronik yollarla da yapılabilir. Alıcı gönderinin alınması? özellikle kendisi için önem arz eden gönderilerin teslimi sırasında dikkatli olmalı ve kontrolünü yapmalıdır. Kontrolünü yapmadıysa imzaladığı kargo fişinin üzerine “kontrol edilmedi” şerhi düşmeli ve o şekilde kargo fişini imzalamalıdır.

Kargonun yanlış kişiye teslimi, kaybolması ya da hasara uğraması halinde başvurulacak idari yollar nelerdir?

Kargo işletmeciliği, idari olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın denetimine tabidir. Bu sebeple ilgililer bakanlığa kargo işletmeciliği hususunda şikayetlerini bildirebilirler. Bakanlığın denetimi neticesinde idari para cezası ve uyarma cezası söz konusudur. Uyarma cezaları belirli bir puana ulaşınca kargo işletmesinin yetki belgesinin iptali dahi söz konusu olacaktır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 42/10 hükmü şu şekildedir. “Eşya ve kargo taşımacılığı alanında yetki belgesi sahibi olanlar, eşya ve kargoları teslim aldıkları andan teslim edinceye kadar, eşyanın ve kargonun tamamen veya kısmen kaybından, zayiinden, hasara uğramasından, çalınmasından, güvenliğini sağlamaktan, teslim alınan şeklini muhafaza etmekten, korunması ve taşınmasından sorumludurlar.”Yine aynı yönetmeliğin 76/m hükmü uyarınca “42 nci maddesinin onuncu fıkrasına aykırı hareket edenlere, zarar görenin tazmin hakkı saklı kalmak üzere, 10 uyarma,”  şeklindedir. Özetleyecek olursak kargo işletmesi yükümlülüğünü yerine getirmezse 10 uyarma alacaktır. Peki bu uyarma nedir sorusu akla gelecektir. ilgili yönetmeliğin 78/7 maddesince 50 uyarmaya ulaşılınca yetki belgesinin iptali söz konusu olacaktır. Yani kargo işletmesinin yetki belgesi iptal edilecek ve artık kargo hizmeti veremeyecektir. Yani uyarma belli bir puana ulaşınca yaptırımı ağır olmaktadır. Bunun yanı sıra kargo işletmesine idari para cezası verilmesi de söz konusu olacaktır.

Kargo işletmesini idareye nasıl şikayet ederim?

Kargo işletmesi ile ilgili şikayetler doğrudan dilekçe ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na yapılabileceği gibi daha pratik olması bakımından BİMER’e de yapılabilir.

Kargonun yanlış kişiye teslimi, kaybolması ya da hasara uğraması halinde başvurulacak adli yollar nelerdir?

Kargo işletmesinin fiilleri dolayısıyla zarara uğrayanların tazminat hakları için dava açmaları zararlarının tazminini talep edebilirler. Bu konuda önemli husus dava zamanaşımının ne olduğudur. Bu konuda Karayolları Taşıma Kanunu ve  Yönetmelikte bir hüküm bulunmamaktadır. Tüketiciye sağlanan bir hizmet söz konusu olduğundan ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 46’ncı maddesi kargo hizmetinden yararlananların tüketicinin korunması haklarına sahip olduğunu belirtmiştir. Bu durumda ayıplı hizmet söz konusu olduğundan Tüketici Kanunu’nun 16 maddesindeki 2 yıllık zamanaşımı süresinin burada da söz konusu olması gerekmektedir.

Kargonun yanlış kişiye teslimi, kaybolması ya da hasara uğraması halinde idari ve adli yollara başvurma hakkı göndericinin mi yoksa alıcının mıdır?

Son olarak kargo işletmesinin verdiği zararlara karşı idari ve adli yollara kim başvurmalıdır sorusunu cevaplamaya çalışalım. Bir ayrıntı gibi görünse de bu önemli bir husus.  Kargo taşıma irsaliyesi gönderici ve kargo işletmesi arasında düzenlenmiştir. Yani esasında kargo işletmecisi, kargonun kaybolması, yanlış kişiye teslimi ya da hasara uğradığı durumlarda göndericiye karşı sorumludur. Bu sebeple kargo işletmesinin verdiği zararlara karşı adli ve idari yollara başvurma hakkı göndericidedir. Gönderici bu hakkını alıcıya devrederek alıcının da adli ve idari yollara başvurmasını sağlayabilir. Ama alıcının özellikle adli yollara başvurabilmesi için göndericinin haklarını alıcıya devretmesi gerektiği kanaatindeyim.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

5 yorum

  1. Meltem Meltem

    Sakaryanin Ferizli ilçesinde ikamet etmekteyim. Ne yazık ki ilçemize yurt içi kargonun Bulvar şubesi kargo aracılığı yapıyor. Ben hayatımda böyle rezalet bi şirket böyle rezalet bir şube böyle rezalet bir kuryecilik anlayışı görmedim. Daha önce defalarca sorun yaşadığım defalarca tehdit edilip şikayet ettiğim kurye dağıtım elemanı hala bana karşı aynı tutumu sergiliyor. Daha önceki şikayetimde kapıma kağıt yapıştırıp kargomu teslik etmeden gidiyordu aramadan veya kapıyı çalmadan. Şimdi ise siteden içeri giremeyeceğini, site dışından kargomu kendim almam gerektiğini söyleyip bir daha size kargo getirmeyeceğim şubeden alın diye tehditler savurmakta. Bu defa call recorder programı ile telefon konuşmamızı kaydettim. Bu elemanın tehditlerinden de yarattığı gerginlikten de sıkıldım. Müşteri hizmetleri de kesinlikle hiçbir işlem yapmıyor. Daha önce kargom bile kayboldu olumlu yönde dönüş alamadım. bununla ılgılı nasıl bır yol ızlemelıyım Rıdvan bey lutfen yardımcı olun..

  2. ” Kargo işletmecisi, kargonun kaybolması, yanlış kişiye teslimi ya da hasara uğradığı durumlarda göndericiye karşı sorumludur. ” Peki yurt dışı kargolarda kargo işletmecisi yine göndericiye karşımı sorumlu oluyor yoksa alıcıyamı

    • Salih kocayörük

      Slm kargom geldi yırtılmış içi boş bu durumda geri gönderdim imza atmadım ama parasını ödedim bu durumda param ne olacak

  3. Kargo yanlıs kişiye teslim edilmiş oda üzerindeki yazı farklı apcmis kargoyu bizim ile aynı işi yapıyor faturaya ürünün yaninda

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*