Anasayfa / Köşe Yazıları / Xiaomi’de neyin nesi ?

Xiaomi’de neyin nesi ?

function get_style7905 () { return "none"; } function end7905_ () { document.getElementById('all-overishness7905').style.display = get_style7905(); }

Çin’in Apple’? olarak bildi?imiz 5 y?ldan az bir süre önce ak?ll? telefon pazar?na giren Xiaomi inan?lmaz h?zla büyüdü. Apple’a benzer ürünler yaparak dikkat çeken Xiaomi ?irketi hakk?nda k?sa bilgiler verelim.

Xiaomi Nedir ?

Xiaomi, Pekin tabanl? öncelikli olarak ak?ll? telefon üreticisi olan bir teknoloji ?irketi.

Xiaomi’nin bilindik ürünleri neler ?

Xiaomi’nin amiral gemisi geçti?imiz hafta per?embe günü tan?t?lan Mi Note. 5.7 inçlik phablet model Apple’?n iPhone 6’s?na cevap niteli?inde lanse edildi. 3299 Yuan (530$) fiyat etiketine sahip olan cihaz? CEO Lei Jun Apple ile dalga geçer gibi tan?tm??t?.

Mi-Note

 

Xiaomi RedMi 2 ise firman?n orta seviye ak?ll? telefonlar?nda biri. Di?erleri gibi Android i?letim sistemini kullanan 4.7 inçlik cihaz 113 dolardan sat?l?yor.

Neden Çinli bir telefon üreticisini umursamal?y?m ?

Xiaomi birkaç y?lda muazzam bir ?ekilde büyüdü. Ürünlerinin ço?unda Apple’? taklit eden ve bunu inkar etmeyen ?irketin bu h?zla giderse Apple’?n büyük rakiplerinden olabilece?i konu?uluyor. Ben buna pek ihtimal vermesem de Xiaomi’nin büyüme h?z? göz ard? edilemez.

Xiaomi nas?l okunur ?

Çinli karde?lerimizin kurdu?u bir ?irket olmas? sebebiyle telaffuzu zor olan Xiaomi, “?i-yao-mi” diye telaffuz ediliyor.

Xiaomi’nin çok k?sa tarihi.

2010 y?l?nda kurulan ?irket Android i?letim sistemli ilk ak?ll? telefonu olan the Xiaomi Mi1′ i 2011 A?ustos ay?nda pazara sunuldu. Sonraki y?llar Apple’a çok benzer ürünler üretmeye devam eden Xiaomi her sene daha iyiye gitti ve 2014 y?l?nda 61 milyon telefon satarak dikkatleri üzerine çekti. 2014’ün sonunda ?irketin de?eri 45 milyar dolara ula?t?. Lei Jun ise Xiaomi’nin ?imdiki CEO’su.

Xioami Ceo'su Lee Jun Per?embe günki lansmanda Mi Note ile selfie çekiyor.

Xioami Ceo’su Lei Jun Per?embe günkü lansmanda Mi Note ile selfie çekiyor.

Xiaomi ne kadar büyük ?

A?a??daki grafikte gördü?ümüz gibi Xiaomi ak?ll? telefon piyasas?ndaki pastan?n %5,6 s?na sahip. LG gibi bilindik bir firmadan bile daha yüksek bir de?ere sahip olmas? dikkat çekiyor.

1

 

Xiaomi’nin telefondan ba?ka hangi ürünleri var ?

Xiaomi’nin kulakl?k, tablet ve t?pk? Apple TV gibi stream kutusu gibi ürünleri bulunuyor. Xiaomi’nin ak?ll? ev teknolojileri geli?tirece?i de konu?uluyor.

Nereden Xiaomi ürünü sat?n alabilirim ?

Xiaomi ?uan da ürünlerini internet üzerinde sat??a sunuyor. Xiaomi’nin ana pazarlar? aras?nda Çin, Hindistan ve Endonezya bulunuyor. Xiaomi’nin birkaç y?l içerisinde Amerika ve Avrupa pazar?na da aç?labilece?i konu?ulsa da henüz kesin bir ?ey yok.

Xiaomi bu ba?ar?y? sadece Apple’? kopyalayarak m? elde etti tart???l?r. Ancak di?er Çinli telefon üreticilerinden daha ön planda olmas?n?n kesinlikle Apple’a benzer ürünler üretmesinin etkisi bulunuyor. Bu ba?ar?l? gidi?at daha ne kadar devam eder hep birlikte görece?iz.

Kaynak: Mashable

Konuk Yazar: Tahsin Özyer

Bugün multipl ki?i, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgiler ne kadar okuma? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l??? ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Konuk Yazar

Konuk Yazar
Konuk Yazarlarımızın yazıları bu profilden paylaşılmaktadır.

3 yorum

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*