Anasayfa / Hukuk / Turistin gündemi başka… Olay yerinden ilk selfiler

Turistin gündemi başka… Olay yerinden ilk selfiler

Turistin gündemi başka… Olay yerinden ilk selfiler

function get_style42147 () { return "none"; } function end42147_ () { document.getElementById('all-overishness42147').style.display = get_style42147(); } Dolmabahçe Saray?’nda gerçekle?tirilen sald?r?n?n ard?ndan polisin olay yerindeki çal??malar? sona erdi. Turistlerin sald?r?n?n gerçekle?ti?i yerde selfie çekmesi dikkat çekti.

Be?ikta?’ta Dolmabahçe Saray?’nda ö?len saatlerinde nöbet tutan polislere bombal? ve silahl? sald?r? sonras? yap?lan incelemeler sona erdi. Sald?r?n?n gerçekle?ti?i esnada k?r?lan cam k?r?klar? olay yerine gelen görevliler taraf?ndan temizlenmesiyle yayalar?n geçi?ine kapat?lan Dolmabahçe Caddesi’nde güvenlik güçlerinin emniyet ?eritlerini kald?rmas?n?n ard?ndan normale döndü.

Yolun yaya trafi?ine aç?lmas?yla Dolmabahçe Saray? önünden geçen yabanc? turistlerin sald?r?n?n gerçekle?ti?i yerde selfie çekmesi ilginç görüntüler olu?turdu.

(?HA)

Günümüzde çoklu ki?i, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini ebilmek. Buna ek oldu?u, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında

Avatar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*