Anasayfa / Köşe Yazıları / Tatilde olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Tatilde olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Tatilde olduğunuzu nasıl anlarsınız?

function get_style5471 () { return "none"; } function end5471_ () { document.getElementById('all-overishness5471').style.display = get_style5471(); }

Yola ç?kt???n?z anda tatildeyim diye ç??l?k atsan?z da, belirli bir rutine al??m?? bünyenizin tatilde oldu?unu anlamas? zaman al?yor mutlaka. Hani o hep anlatt?klar? “öldü?ünü ne zaman anlars?n” hikâyesi var ya, kafan? tabuta çarpmad???n tatil versiyonu bu da o hikâyenin.

Erken kalkmaya ko?ullanm?? bedeniniz sabah?n körü kalk?p da deniz ya da do?a manzaras?n? gördü?ünde alg?laman?z birkaç dakika sürüyorsa,

Sabah kahvalt?s?ndan sonra üzerinize bir rehavet çöküyorsa,

Uyudu?unuz saat her ak?am daha da geçe kal?yorsa,

Bütün k?yafetleriniz buru?mu? ?ekilde bir valizin içinden size göz k?rp?yorsa,

Nemlendiricilerinizin yerini yüksek korumal? güne? kremleri ald?ysa,

Gece d??ar? ç?karken parfüm de?il de sinekkovar s?k?yorsan?z vücudunuza,

Hiçbir ?ey yapmad?m neden yorgunum diye soruyorsan?z ak?am oldu?unda,

Biri memleket meselelerinden bahsetti?inde uzayl?ym?? gibi bak?yorsan?z ona,

Neden bu kadar çabuk bitti?ini anlam?yorsan?z cebinizdeki paran?n,

Her sabah horon tepiyorsa beyninizde bir gece önce içtikleriniz,

Alarm?n?zla de?il de yast???n?zla a?k ya??yorsan?z,

Saatlerce uzand???n?z? zannedip saate bakt???n?zda henüz yaln?zca on be? dakika geçmi? oldu?unu görüyorsan?z,

Elele gezen sevgililere art?k sinir olmuyorsan?z,

Ayaklar?n?z nihayet güne?le tan??t?ysa,

A?ustos böceklerinin sesinin neye benzedi?ini hat?rlad?ysan?z,

Sebepsiz gülümsüyorsan?z,

Ne i? yapt???n?z? bile unuttuysan?z;

Tebrikler, tatildesiniz.

Hiç bitmeyecekmi? gibi keyifle dinlenesiniz.

Ama zahmet olmazsa, tatilinizle olan a?k?n?za bir ara verip 10 A?ustos’ta sand?k ba??nda olas?n?z.

Tatilde oldu?unuzu anlaman?z en fazla üç gün sürer ve hiçbir pi?manl??? yoktur. Oy kullanmayarak yapt???n?z hatay? fark etmeniz bir gün sürmez ve ödemek zorunda kalaca??n?z bedel çoktur.

?yi tatiller, adil seçimler olsun.

Bugün birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri ne kadar okumak? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini ebilmek. Buna ek oldu?u, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Burcu Reşit

Burcu Reşit
1981 Bursa doğumlu. Aslen iktisat mezunu olsa da yıllarca organizasyon, halkla ilişkiler, metin yazarlığı, medya editörlüğü gibi işlerde çalıştı. Hayatta en çok kitapları ve yolculukları sevdi. İçindeki seyyah sürekli gitmesine sebep olsa da halen Bursa'da yaşamakta...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*