Anasayfa / Etiket Arşivi: YÖK

Etiket Arşivi: YÖK

Demirtaş’tan “Kandil ile İmrali” sorusuna net yanıt: “Hiç alakası yok”

function get_style42532 () { return "none"; } function end42532_ () { document.getElementById('all-overishness42532').style.display = get_style42532(); } Dün ak?am ?sveç’in ba?kenti Stockholm’e gelen HDP E?ba?kan? Selahattin Demirta?, bugün ?sveç D??i?leri Bakan? Margot Wallström ile Ba?bakanl?k binas?nda bas?n toplant?s? gerçekle?tirdi. Bakan Wallström bas?n toplant?s?nda, “Bugünlerde Türkiye’deki olaylardan üzüntü duyuyoruz. Türkiye ile yüzlerce y?la dayanan dostlu?umuz var. Ayn? zamanda i? dünyas?nda beraber çal??malar?m?z bulunuyor. Son seçimlerde yüzde 13 oy alan HDP’nin bünyesinde çok say?da kad?n milletvekillerinin olmas? demokrasi bak?m?ndan sevindiriciydi. HDP e? ba?kan? Say?n Demirta? ile Türkiye’de olan olaylar? ...

Devamını Oku »

YÖK Başkanı, Cumhurbaşkanı’na bilgi verecek

function get_style41706 () { return "none"; } function end41706_ () { document.getElementById('all-overishness41706').style.display = get_style41706(); } YÖK Ba?kan? Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’?n, Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an ile bu ak?am yapaca?? görü?mede, Yüksekö?retim Kalite Kurulu’nun kurulu?u ile ilgili ve üniversitelerin bulunduklar? bölgenin geli?mesine katk?lar?n?n art?r?lmas?na yönelik YÖK’ün ba?latt??? çal??malar hakk?nda bilgi verece?i aç?kland?. YÖK’ten yap?lan aç?klamada, “YÖK Ba?kan? Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Cumhurba?kan?m?z Say?n Recep Tayyip Erdo?an ile Cumhurba?kanl??? Külliyesinde bu ak?am 20.30’da yapaca?? görü?mede, yönetmeli?i 23 Temmuz 2015 tarihinde resmi gazetede yay?nlanarak ...

Devamını Oku »

26 gündür kayıp iki kız kardeşten hala haber yok

function get_style40530 () { return "none"; } function end40530_ () { document.getElementById('all-overishness40530').style.display = get_style40530(); } Ad?yaman’da 26 gün önce ortadan kaybolan iki k?z karde?in evinde gözya?? sel olurken, tedirgin bekleyi? sürüyor. Ad?yaman’da 26 gün önce lise 2. s?n?f ö?rencisi Kübra Nur Bulut (17) ve k?z karde?i ilkö?retim 8. s?n?f ö?rencisi Tuba Bulut (14), bilgisayar kursuna ba?lamak için ç?kt?klar? evlerine bir daha dönmedi. Kayal?k Mahallesi 2448. Sokak’taki evlerinden ç?kt?ktan sonra Halk E?itim Merkezi’ne giden ve geri dönü? yolunda ortadan kaybolan iki k?z karde?ten haber al?nam?yor. Bulut ...

Devamını Oku »

Akıncı: “Barışın değerini, savaşanlardan daha iyi bilen yok”

function get_style40150 () { return "none"; } function end40150_ () { document.getElementById('all-overishness40150').style.display = get_style40150(); } KKTC Cumhurba?kan? Mustafa Ak?nc?, Güvenlik Kuvvetleri Komutanl???na atanan Tu?general Erhan Uzun ile 14. Z?rhl? Tugay Komutan? Tu?general Bülent Tu?rul’u kabul etti. Cumhurba?kanl???nda yer alan görü?mede, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yard?mc?s? Tu?general Erdinç Korkuter de haz?r bulundu. Güvenlik Kuvvetleri Komutanl???’na atanan ve 30 A?ustos’tan itibaren Tümgeneral rütbesine yükselecek olan Tu?general Erhan Uzun, burada yapt??? konu?mada, ikinci kez KKTC’de görev yapaca??n? ifade ederek, Güvenlik Kuvvetleri Komutanl??? görevinin meslek hayat?n?n en ?erefli görevlerinden oldu?unu ...

Devamını Oku »

Giriş var, çıkış yok

function get_style40004 () { return "none"; } function end40004_ () { document.getElementById('all-overishness40004').style.display = get_style40004(); } Çanakkale’nin Lapseki ilçesine ba?l? Adatepe köyünde, Bursa-?zmir kara yolu üzerindeki yaya geçidine girenler ç?kam?yor. Yolun di?er taraf?na geçmek için merdivenlerden inenler, yolun sonunda beton ve molozlarla kar??la??yor. Adatepe köyünü ikiye bölen Bursa-?zmir kara yolu üzerine yayalar?n geçi?i için alt geçit yap?ld?. Ancak geçit tamamlanmadan b?rak?ld?. Alt geçidi kullanan vatanda?lar yolun sonunda örülü duvar ile kar??la??yor. Müteahhit firman?n i?i yar?m b?rakarak kaçt???n? iddia eden köylüler, muhatap bulamamaktan ?ikayetçi. Köyde toplu ta??mac?l?k ...

Devamını Oku »