Anasayfa / Etiket Arşivi: yargı

Etiket Arşivi: yargı

KONUŞAN KİM BİLİYOR MUSUN?

“Zihnimize gelen her düşünceye inanmak zorunda değiliz”   İnsanlık tarihine tam bir “Kolektif Delilik” demek yanlış olmaz sanırım. Akıl, vicdan tutulması adına ne derseniz deyin artık şaşırmaktan neredeyse vazgeçmeye başladığımız, sıradanlaşan bir toplu cinnet deneyimliyoruz. Her ne kadar bu girdaba kapılmamak üzere uzakta durmaya çalışsam da insanlığın ortak acı, endişe ve korkularına tamamen duyarsız kalmak mümkün değil. Bizi manipüle eden, tepkilerimizi yönlendiren bir iç ses var; hiç susmadan konuşan, yargılayan, haksızlığa uğradığını söyleyen. Peki, içimizdeki ses olarak konuşan KİM? Tanrı insanı kendi suretinde yarattı diye ...

Devamını Oku »

“Hiçbir ön yargı ve ön kabulümüz yok”

function get_style25952 () { return "none"; } function end25952_ () { document.getElementById('all-overishness25952').style.display = get_style25952(); } Ba?bakan Ahmet Davuto?lu, yar?n ba?layaca?? koalisyon turlar? öncesi, “Hiçbir ön yarg? ve ön kabulümüz yok. Hiçbir ön ?art?m?z da yok. Hükümet etmenin gerektirdi?i bütün ana unsurlar? görü?meye haz?r?z” dedi. Ba?bakan Davuto?lu, Yenikap? Ramazan Etkinlikleri Alan?’nda AK Parti ?stanbul ?l Ba?kanl??? taraf?ndan düzenlenen iftar program?na kat?ld?. ?ftara Ba?bakan Davuto?lu’nun yan? s?ra e?i Sare Davuto?lu, Ba?bakan Yard?mc?s? Numan Kurtulmu? ve Yalç?n Akdo?an, AB Bakan? ve Ba?müzakereci Volkan Bozk?r, ?stanbul Büyük?ehir Belediye Ba?kan? ...

Devamını Oku »

Yasama, yürütme ve yargı temsilcilerine iftar verdi

function get_style21459 () { return "none"; } function end21459_ () { document.getElementById('all-overishness21459').style.display = get_style21459(); } Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, yasama, yürütme ve yarg? organlar?n?n ba?kanlar? ve temsilcileriyle iftar program?nda bir araya geldi. Cumhurba?kan? Erdo?an’?n, Cumhurba?kanl??? Saray?’nda düzenledi?i iftar program?na; TBMM Ba?kan? ?smet Y?lmaz, Ba?bakan Ahmet Davuto?lu, Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Necdet Özel, Anayasa Mahkemesi Ba?kan? Prof.Dr. Zühtü Arslan, Yarg?tay Birinci Ba?kan? ?smail Rü?tü Cirit, Dan??tay Ba?kan? Zerrin Güngör, Adalet Bakan? Kenan ?pek, YÖK Ba?kan? Prof. Dr. Yekta Saraç, Say??tay Ba?kan? Doç. Dr. Recai Akyel, Yarg?tay Cumhuriyet ...

Devamını Oku »

İneklere Teşekkür …

function get_style8067 () { return "none"; } function end8067_ () { document.getElementById('all-overishness8067').style.display = get_style8067(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, Milli E?itim Bakan?m?z bir okulda SÜT Da??t?m törenine kat?lm??.. Bu habere bay?lacaks?n?z cidden, bir ö?renci de herhalde merak etmi?, sormu?, herhalde ?öyle bir ?ey olmu?tur.. – Minik ö?renci : Hi?t Amca, amca … – Bakan : Bana amca, amca, amca dedilerrrr.. Döndüm,  efendim çocu?um. – Minik ö?renci : Bu süt var ya, hani biz içiyoruz, süt nas?l oluyor? – Bakan : Bak minik çocu?um, anlatay?m ama sözlerime ba?lamadan ...

Devamını Oku »

Usul Hükümlerinin Sömürülmesi / Potansiyel Gerekçesizlik Motifleri – 2

function get_style3526 () { return "none"; } function end3526_ () { document.getElementById('all-overishness3526').style.display = get_style3526(); } 2.Ayn?la?t?rma ve Benze?tirme / S?radanla?arak Yozla?ma:  Ayn?la?t?rma ve benze?tirme yarg?n?n kadim tutkusu, al??kanl???d?r. Kürsünün araya karbon alarak denedi?i ve yakas?n? bir türlü kurtaramad??? sapma biçimi varl???n?  ko?ullara uyarak korudu. Geli?en teknoloji ile duru?ma salonlar?n?n bilgisayarla tan??mas?, an?lan sapmalarla bütünle?erek ya?amay? kolayla?t?rd?.  Birle?tirilen davalar?n paydas? üzerinden olu?turulan ayn?la?madan ayr? olarak, yarg?lanan nesne ile özneden ne?et eden farkl?l??? reddeden di?er sorun, gerekçenin benzer kararlardan yapt??? al?nt?, gönderme, içselle?tirme ve özde?le?me tutkusu oldu. ...

Devamını Oku »