Anasayfa / Etiket Arşivi: tüketici

Etiket Arşivi: tüketici

TÜSODER Yönetim Kurulu 1 Yaşında…

TÜSODER- Tüketici Sorunları Derneği 2014 yılında kurulmuş, 10 Aralık 2017’ de Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirmiştir. Dr. Deniz ÖNER Başkanlığında oluşan yeni Yönetim Kurulu, Uzmanlardan oluşan Komisyonları ve hassasiyeti olan konularda kurulan Özel Çalışma Grupları ile başarılı 1 yılı geride bırakarak Yıllık Faaliyet Raporunu siz değerli kamuoyuyla paylaşmanın gururunu yaşamaktadır. Derneğin kuruluş amacı tüketicileri; Beslenme, barınma, ulaşım, haberleşme, temiz içme suyu, enerji gibi temel gereksinimlerinin karşılanması; sağlık ve güvenlik, bilgi edinme, sesini duyurma ve temsil edilme, ekonomik çıkarların korunması ve tazmin edilme, eğitilme ve sağlıklı bir çevreye sahip ...

Devamını Oku »

Operatörümü Nereye Şikayet Edebilirim?

GSM/Telefon operatörleri her geçen gün tüketicinin sabr?n? zorlamaya devam ediyor. Geçti?imiz günlerde yazd???m yaz?ya istinaden derne?imize bu yönde gelen ?ikayetlerde art?? gözlemledim. Özellikle belirtti?im firma hakk?nda detayl? inceleme yapt?ktan sonra a?a??da belirtmi? oldu?um maddeleri yazmam gerekti?ini fark ettim. Ayn? ?ekilde ya?anan sorunlar?n katlanarak devam etmesi sebebiyle de bir süre önce ba?lad???m kendi sorunlar?m kö?esinde, sizlere yeni sorun konumu ve operatörlerin yapt??? kanunsuz/haks?z durumlar? anlataca??m. 1. Durum: Sahte Kimlik ile ?lgili ??lemler Tüketicilerin bilgisi dahilinde olmayan, kimliklerinin kopyalanmas? durumundan kaynakl? sorunlar en tehlikeli kategorilerden biridir. Bir ...

Devamını Oku »

Ben De Bir Tüketiciyim

Market al??veri?leri hayat?m?z?n en önemli aya?? oldu. Eskiden çar?? pazar gezip fiyat ara?t?r?yorken; ?imdi ekonomik olman?n yolunu market kampanyalar?nda ar?yoruz. Tüketici olarak sürekli ekonomik ve indirimli olma konusunda en az marketlerin birbirleriyle rekabeti kadar bizler de bu konuda hummal? bir gayret içerisindeyiz. S?k s?k de?i?en fiyatlarla ilgili yeterince uyan?k olmad???m?zda ise eski fiyatla indirimli ürün ald???m?z? zannetme hatas?na dü?üveriyoruz. Burada hata kimde bunu incelemek ad?na ya?ad???m bir durumu anlatmak istedim. Bakal?m hep birlikte hatal? k?s?mlar? saptayabilecek miyiz?! Birkaç gün önce sabah saatlerinde Kad?köy Migros’ta yapt???m ...

Devamını Oku »