Anasayfa / Etiket Arşivi: Tim

Etiket Arşivi: Tim

Yatak Odamıza Kadar Giren Robotlar Dost mu Düşman mı?

?nsan-Robot ili?kisindeki etik s?n?r, Türkiye ?novasyon ve Giri?imcilik Haftas?’nda tart???lacak Türkiye ?hracatç?lar Meclisi’nin (T?M) bu y?l alt?nc?s?n? düzenleyece?i Türkiye ?novasyon ve Giri?imcilik Haftas?, 6-9 Aral?k tarihleri aras?nda ICC-?stanbul Kongre Merkezi’nde gerçekle?tirilecek.     Etkinlik kapsam?nda Türkiye’ye gelecek robot bilimci Profesör Noel Sharkey, robotla-insan aras?ndaki ili?kiyi ve yapay zekan?n yaratabilece?i problemleri anlatacak. Türkiye ?hracatç?lar Meclisi’nin (T?M) Ekonomi Bakanl??? koordinasyonunda 2012 y?l?ndan bu yana düzenledi?i Türkiye ?novasyon Haftas?, bu y?l giri?imcilik ruhunu da kaps?yor. Yeni ad?yla Türkiye ?novasyon ve Giri?imcilik Haftas? olarak düzenlenecek etkinlik, T?M Ba?kan? Mehmet Büyükek?i’nin ev ...

Devamını Oku »

Firmalar Dijital Yarına Hazır

Türkiye’nin dijitalle?mesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, Türkiye ?hracatç?lar Meclisi (T?M) bünyesinde yer alan T?MAKADEM? taraf?ndan hayata geçirilen ‘10 ?l-10 Ülke Hedef Pazar Projesi’ kapsam?nda düzenlenen toplant?larda ihracatta dijitalle?menin önemini anlatt?. ?hracatta en fazla pay? alan iller ve ülkeler e?le?tirilerek bu pazarlara sat??lar?n art?r?lmas? hedefiyle düzenlenen ve bir y?l boyunca devam eden ‘Hedef Pazarlar’ toplant?lar? kapsam?nda Vodafone, Gaziantep, Adana, Konya, Bursa, Antalya, ?zmir, Denizli, Ankara, Kayseri ve ?stanbul’daki 2,000 ihracatç? firmaya ‘Yar?na Haz?r ?hracatç?’ konseptini tan?tt?. Her ilin Dijitalle?me Endeksi’nden elde edilen verileri de?erlendiren ...

Devamını Oku »