Anasayfa / Etiket Arşivi: tatil

Etiket Arşivi: tatil

Devre Tatiller, Devre Mülkler Derken Devreleriniz Yanmasın!

Bedava peynir fare kapan?nda olur! Derler. Devre tatil, devre mülk satanlar?n pazarlama faaliyetleri için birçok telefonlar al?yoruz ya da yüz yüze davetler. Bedava yemek ve tatil, gezi vaatleri ile oluyor ço?unlukla, en az?ndan götürüp gezdirmek, göstermek gibi turlar yap?l?yor. Bunlara kat?ld???m?zda ise ya borçlu hissetmek, ya da reklam ve tan?t?m?n hipnotize edici etkisi alt?nda çok verimli bir yat?r?m yapaca??m?za inand?r?larak;  firmalar hakk?nda yeterli ara?t?rmay? yapmadan, sözle?meleri okumadan taahhütlere giriyoruz. Birkaç gün sonra hipnoz etkisi geçince de tela? içinde imzalad???m?z senetleri geri al?p nas?l bu yükümlülükten ...

Devamını Oku »

7 neden buldu 7 gün tatil kazandı

function get_style40729 () { return "none"; } function end40729_ () { document.getElementById('all-overishness40729').style.display = get_style40729(); } Singapur Hava Yollar?’n?n sosyal medya üzerinden düzenledi?i yar??ma kat?lan ?ltan Kandemir, 2 ki?ilik Singapur tatili kazand?. Singapur Havayollar?, 7 tepeli ?ehr-i ?stanbul’dan haftada 7 seferle, boeing 777 tipi uçaklarla 17 Haziran uçu?unu duyurmak için sosyal medya üzerinden 7 jürinin oldu?u bir yar??ma ba?latt?. “Neden Singapur Havayollar?’n? tercih etti?ini 7 nedenle söyle, iki ki?ilik uçak bileti ve 7 günlük tatil kazan” ba?l??? ile yay?nlanan ve 1032 ki?inin kat?ld??? yar??mada ?ltan Kandemir ...

Devamını Oku »

Kilo almanıza engel tatil önerileri

function get_style39194 () { return "none"; } function end39194_ () { document.getElementById('all-overishness39194').style.display = get_style39194(); } Tatilde kilo almak istemeyenler için Uzman Diyetisyen P?nar Kural Enç, önerilerde bulundu. “Yaz aylar?nda dinlenmek, e?lenmek ve keyif yapmak hepimizin en büyük zevkidir. Tabii bir de kilo almak endi?esi.” diyen Enç, “Özellikle aç?k büfede ve büyüklerimizin ziyaretlerinde birbirinden lezzetli görünen börekler, k?zartmalar, etler, tatl?lar en dirayetli denilebilecek insanlar? bile ço?u kez ba?tan ç?kartmada etkili olur. Tatilde ho?ça vakit geçirirken yediklerimize dikkat etmeli, midemizi yetersiz ve dengesiz yiyeceklerle doldurmak yerine; lezzetli ...

Devamını Oku »

Servet çalan hırsızlar tatil yolunda yakalandı

function get_style37470 () { return "none"; } function end37470_ () { document.getElementById('all-overishness37470').style.display = get_style37470(); } Bursa’da 700 bin liral?k ziynet e?yas? ve para çalan h?rs?zlardan ikisi kiralad?klar? araçla Antalya’ya tatile giderken, Burdur’da yakaland?. Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi’nde 700 bin liral?k ziynet e?yas? ve para çalan h?rs?zlardan ikisi Antalya’ya giderken Burdur’da yakaland?. N.K.’nin evine girmeden bir gün önce ke?if yapan ?üpheliler, kap?y? tornavida ile açmak istedi. Kap?n?n aç?lmamas? üzerine ayr?lan h?rs?zlar, bir gün sonra evin çat?s?na ç?kt?. Buradan 5. ...

Devamını Oku »

Tatil gerekli mi ?

function get_style29819 () { return "none"; } function end29819_ () { document.getElementById('all-overishness29819').style.display = get_style29819(); } 365 gün ara vermeden çal??an zihin ve bedenin, i? verimlili?ini ve motivasyonu dü?ürdü?ü, hata yapma riskini art?rabildi?i belirtildi. Yaz aylar?yla birlikte tatile gitme fikrinin bir türlü gerçekle?memesinin birçok soruna yol açabilece?ini, tatil yapmaman?n günlük hayattan ve aktivitelerden zevk almay? engelleyece?ini belirten Denizli Devlet Hastanesi Psikologu Özge Çetinkaya, “Tatile ç?kmak insan?n psikolojisini düzeltir, ya?ad???m?z? hat?rlat?r, an? birikimini sa?lar, görgü ve bilgimizi artt?r?r, kendimizi iyi hissettirir, stresle ba?a ç?kmay? kolayla?t?r?r, sevdiklerimizle daha ...

Devamını Oku »