Anasayfa / Etiket Arşivi: taciz

Etiket Arşivi: taciz

KONUŞAN KİM BİLİYOR MUSUN?

“Zihnimize gelen her düşünceye inanmak zorunda değiliz”   İnsanlık tarihine tam bir “Kolektif Delilik” demek yanlış olmaz sanırım. Akıl, vicdan tutulması adına ne derseniz deyin artık şaşırmaktan neredeyse vazgeçmeye başladığımız, sıradanlaşan bir toplu cinnet deneyimliyoruz. Her ne kadar bu girdaba kapılmamak üzere uzakta durmaya çalışsam da insanlığın ortak acı, endişe ve korkularına tamamen duyarsız kalmak mümkün değil. Bizi manipüle eden, tepkilerimizi yönlendiren bir iç ses var; hiç susmadan konuşan, yargılayan, haksızlığa uğradığını söyleyen. Peki, içimizdeki ses olarak konuşan KİM? Tanrı insanı kendi suretinde yarattı diye ...

Devamını Oku »

Şemdinli’de helikoptere taciz ateşi

function get_style41475 () { return "none"; } function end41475_ () { document.getElementById('all-overishness41475').style.display = get_style41475(); } Hakkari’nin ?emdinli ilçesinde hendek kazarak yolu trafi?e kapatan PKK’l?lar, bölgede uçu? yapan askeri bir helikoptere taciz ate?i açt?. ?emdinli-Yüksekova karayolunu hendek kazarak kapatan PKK’l?lar, dün bölgede uçu? yapan Skorsky tipi helikoptere uzun namlulu silahlarla taciz ate?inde bulundu. Sald?r?da can kayb? ve yaralanma olmad?. (?HA) Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? ortadan kald?rarak çal???r. ...

Devamını Oku »

Askeri birliğe taciz ateşi

function get_style39812 () { return "none"; } function end39812_ () { document.getElementById('all-overishness39812').style.display = get_style39812(); } ??rnak’?n Beytü??ebap ilçesi Ta?aras? köyü yak?nlar?nda bulunan askeri karakola teröristlerce taciz ate?i aç?ld?. Edinilen bilgiye göre, ??rnak’?n Beytü??ebap ilçesine 30 km uzakl?kta bulunan Ta?aras? Köyü’nde bulunan askeri karakola PKK’l?larca saat 18.30 s?ralar?nda roketatarl? ve uzun namlulu silahlarla sald?r? düzenlendi. PKK’l?lar taraf?ndan aç?lan ate?e askerlerin kar??l?k vermesi ile birlikte k?sa süreli çat??ma ya?and?. Askerlerin PKK’l?lar?n ate?ine kar??l?k vermesinden sonra PKK’l? grup Komate Da??’na do?ru kaçarken, bölgede hava destekli operasyon ba?lat?ld??? ö?renildi. ...

Devamını Oku »

Suriye’den Türk jetine taciz

function get_style39645 () { return "none"; } function end39645_ () { document.getElementById('all-overishness39645').style.display = get_style39645(); } Genelkurmay Ba?kanl???, Suriye hudut hatt?nda devriye görevi yapan Türk jetinin Suriye füze sistemi taraf?ndan taciz edildi?ini aç?klad?. Genelkurmay Ba?kanl???’ndan yap?lan aç?klamada, iki adet F-16 ile Türkiye-Suriye hudut hatt? boyunca devriye uçu?u icra edildi?i belirtilerek, “Bu görev esnas?nda, bir adet F-16 uça??m?z, Suriye’de konu?lu füze sistemi taraf?ndan 10 saniye süre ile radar kilidini muhafaza etmek suretiyle taciz edilmi?tir” denildi. (?HA) Günümüzde birçok ki?i, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu ...

Devamını Oku »

Jandarma komutanlığına taciz ateşi

function get_style39568 () { return "none"; } function end39568_ () { document.getElementById('all-overishness39568').style.display = get_style39568(); } Bitlis’in Mutki ?lçe Jandarma Komutanl???’na teröristler taraf?ndan taciz ate?i aç?ld?. Genelkurmay Ba?kanl???’ndan yap?lan aç?klamada, “Bölücü terör örgütü mensubu bir grup terörist taraf?ndan Mutki ?lçe Jandarma Komutanl???’na uzun namlulu silahlarla taciz ate?inde bulunulmu?tur. Aç?lan ate?lere derhal ate?le kar??l?k verilmesi üzerine taciz ate?i kesilmi?tir” denildi. (?HA) Günümüzde multipl insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün olan oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. ...

Devamını Oku »