Anasayfa / Etiket Arşivi: Sosyal Medya

Etiket Arşivi: Sosyal Medya

SOSYAL MEDYADA DEDEKTİFLİĞİNİN HUKUKİ BOYUTU

Dedektiflik ile ilgili ülkemizde bir yasa olmasa da uzun süredir dedektiflik adı altında firmalar olduğu görülmektedir. Özel dedektiflik adı altında eş takibi, Boşanma Davaları Delil – İspat, Adres Tespiti, Evlilik Öncesi Araştırma, Sosyal Medya takibi gibi hizmetler vaat ediyorlar. İnternetin ve Sosyal Medya kullanımının gelişmesi ile bu alanda da takip hizmeti vaatleri söz konusu olmaya başladı. Yazımızda Sosyal Medyada kişilerin hakkında bilgilerin araştırılması, takip edilmesi, bu bilgilerle başka bilgiler elde edilmesinin yasal boyutunu değerlendireceğiz. Ülkemizde özel dedektiflik ile ilgili yasal sınırların açıkça belirlendiği bir düzenleme ...

Devamını Oku »

Hukuk Danışmanımız Av. Rıdvan YILDIZ, KTÜ 2. Teknoloji Zirvesi’nde Öğrencilerle Buluştu

Bilişim Avukatı , Webunya Hukuk Danışmanımız Av. Rıdvan YILDIZ, Karadeniz Teknik Üniversitesi – KTÜ Teknoloji Fakültesi tarafından düzenlenen 2. Teknoloji Zirvesi kapsamında ” Sosyal Medyada Suç ve Ceza” konulu bir konuşma yaptı. Konuşmasında dünyadan ve ülkemizden ilginç örneklemelerde bulunan Av. Rıdvan Yıldız’ın konuşması katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Konuşma Videosu:   

Devamını Oku »

Sosyal Medya Dili Nasıl Olmalı?

Sosyal medyan?n dinamik ve yenilikçi bir mecra oldu?u kesin. Gençlerin daha yo?unlukla kulland???n? da biliyoruz. Facebook son verisinde Türkiye’de 48 Milyon profil giri?ine sahip oldu?unu söyledi. Bu bilgiden tüm Türkiye’nin Facebook kulland??? gerçe?i ç?kar ancak yine de gençlerin daha aktif oldu?u gerçe?i de?i?miyor. Gençlerle konu?mak için gençlerin dilinden anlamak gerekiyor. Onlarla ayn? frekansta konu?mak gerekiyor. Genç dedi?imiz 12-18 ya??ndaki insanlar de?il. 30 ya??nda olan bir insan? da bu kategoride de?erlendirmeliyiz. Bu yüksek sat?n alma gücü dinamizmi, markalar? sosyal medyada ileti?imini daha sempatik, daha dinamik yapmaya ...

Devamını Oku »

Sosyal Medya Etkileşimi

Günümüzde ileti?im teknolojilerinin geli?mesiyle önemli bir boyut kazanan sosyal medyada markalar, etkile?im say?lar?n? art?rmak için ne yap?yorlar? Dijital dünyan?n gereksinimlerini, yarat?c?l?klar?n?, analitik bak?? aç?lar?n?, estetik ve i?levsel fikirlerini tüm dijital platformlarda en iyi projeleri yaratmak için kullanan Red&Grey sundu?u hizmetler ile dijital medyada fark yarat?yor. Özellikle genç ve dinamik bir “online nüfus”a sahip olan ülkemizde markalar?n sosyal medya kullan?mlar? dijital dünyadaki alg?lar?n? da etkiliyor. Bu nedenle Red&Grey Kurucu Orta?? Furkan Reis de “Markan?z?n Sosyal Medya Üzerindeki Etkile?im Say?s?n? Art?rmak ?çin ?puçlar?” ba?l?kl? bir makale yay?nlad?. Furkan Reis’in Yaz?s?: Sosyal medyay? aktif bir ?ekilde ...

Devamını Oku »

Sosyal Sorumluluk

function get_style8154 () { return "none"; } function end8154_ () { document.getElementById('all-overishness8154').style.display = get_style8154(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, Çok sevdi?im bir arkada??m var, bir ço?unuz da tan?yorsunuz onu, Ay?e Gülbin Aksoy. Yakla??k 12 13  senedir birbirimiz tan?r?z, hayat?n? büyük bir keyifle ya?amaya çal??an, her zaman pozitif, her zaman olumlu, hayat?n? bir taraftan da çocuklar?n? ?Y? yeti?tirmeye adam?? bir Annedir Gülbin. Sosyal olaylara da son derece duyarl?d?r. Geçenlerde bir tiyatro oyununda hayat?nda ilk defa sahneye ç?kt?, ben gidemedim ama ortak arkada?lar?m?z?n ço?u oradayd?. Ama bu oyun öyle ...

Devamını Oku »