Anasayfa / Etiket Arşivi: soma

Etiket Arşivi: soma

Soma davasında “terörist” tartışması

function get_style42556 () { return "none"; } function end42556_ () { document.getElementById('all-overishness42556').style.display = get_style42556(); } Soma maden kazas? ceza davas?nda mü?teki avukat? Can Atalay, çapraz sorguya tabi tutulan tutuklu san?klardan teknik nezaretçi ve haz?rl?k ba?mühendisi Ertan Ersoy’un ?irketin Yönetim Kurulu Ba?kan? Can Gürkan taraf?ndan bask? alt?nda oldu?unu öne sürerek ve kendilerine yönelik ‘Katliam kelimesini teröristler kullan?r’ dedi?i iddias?yla Can Gürkan’?n mahkeme d???na ç?kar?lmas?n? talep etti. Mahkeme heyeti bu talebi oy birli?iyle reddetti. Mahkeme s?ras?nda daha sonra Can Gürkan’?n söyledi?i iddia edilen sözün san?k avukatlar? taraf?ndan ...

Devamını Oku »

CHP’li vekilden ’Soma davası’ değerlendirmesi

function get_style42440 () { return "none"; } function end42440_ () { document.getElementById('all-overishness42440').style.display = get_style42440(); } CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Y?ld?z Biçer, “Soma, Türkiye’de ya?ad???m?z bütün ölümlerin, bütün ac?lar?n, antidemokratik uygulamalar?n adeta küçük bir sahnesi gibi” dedi. 301 i?çinin hayat?n? kaybetti?i, 162 i?çinin de yaraland??? Soma maden kazas?n?n ceza davas?na Akhisar A??r Ceza Mahkemesi’nde devam ediliyor. 18 A?ustos’ta ba?layan ve bugün 3’üncü duru?man?n 3’üncü celsesinin görüldü?ü duru?mada tutuklu san?klardan vardiya amiri ve i?letme müdür yard?mc?s? ?smail Adal?’n?n çapraz sorgusu yap?ld?. Mahkeme heyeti, celseye saat 14.00’a ...

Devamını Oku »

Soma davasında ailelerden soru sorma talebi

function get_style42432 () { return "none"; } function end42432_ () { document.getElementById('all-overishness42432').style.display = get_style42432(); } Soma davas?n?n 3. duru?mas?n?n 3. celsesinde mü?teki avukatlar?ndan Berrin Demir, madenci yak?nlar?n?n da duru?mada san?klara soru sorma haklar?n?n oldu?unu belirterek, mahkeme heyetinden madenci ailelerinin de san?klara soru sormas? için talepte bulundu. Soma davas?n?n 3. duru?mas?n?n 3. celsesi, baz? belgelerde Soma Kömürleri A.?. ??letme Müdür Yard?mc?s? olarak imzas? bulunan ancak üretimden sorumlu teknik müdür görevini yürüten ?smail Adal?’ya avukatlar?n do?rudan sorular?yla devam etti. Mahkeme ba?kan?n?n madenci ailelerinin konu?malar?n? engellemesi üzerine söz ...

Devamını Oku »

Soma davasına ilgi azaldı

function get_style41869 () { return "none"; } function end41869_ () { document.getElementById('all-overishness41869').style.display = get_style41869(); } Soma maden kazas? ceza davas?n?n 3’üncü duru?mas?n?n ikinci celsesi ba?lad?. Ailelerin ilgisinin azald??? davaya Ramazan Do?ru’nun sorgulanmas?yla devam ediliyor. 13 May?s 2014 tarihinde 301 i?çinin hayat?n? kaybetti?i, 162 i?çinin yaraland??? Soma maden kazas?n?n ceza davas?na Akhisar A??r Ceza Mahkemesinde devam ediliyor. Soma maden kazas? ceza davas?n?n 3’üncü duru?mas?n?n ikinci celsesinde Soma Kömürleri A.?.’nin Genel Müdürü Ramazan Do?ru’nun çapraz sorgusu yap?ld?. Dün Can Gürkan’?n sorguland??? duru?maya ?ehit madenci ailelerinin gösterdi?i ilginin ...

Devamını Oku »

Soma davası çapraz sorguyla devam ediyor

function get_style41573 () { return "none"; } function end41573_ () { document.getElementById('all-overishness41573').style.display = get_style41573(); } Soma davas?n?n ertelenen duru?mas?na, çapraz sorgu a?amas?yla devam edildi. Cumhuriyet Savc?s?n?n i? güvenli?i ile ilgili sorular?na “Yat?r?mlar?m?z?n hepsi i? güvenli?ine yönelik en ileri teknolojili ve en pahal? yat?r?mlard?r” diyerek cevap veren Soma Kömürleri A.?. Yönetim Kurulu Ba?kan? Can Gürkan’?n, sinevizyondan sunum yaparak sorular? cevaplamak istemesi üzerine madenci yak?nlar? tepki gösterdi. Bir madenci e?i bayg?nl?k geçirince duru?maya ara verildi. Ayn? avukatlar?n aralar?nda menfaat çat??mas? bulunan birden çok san???n savunmas?n? üstlenmesine yap?lan ...

Devamını Oku »