Anasayfa / Etiket Arşivi: şimdi

Etiket Arşivi: şimdi

Yanlış Zaman Yanlış Karar mı, ZİNHAR!

Yıl sonu muhasebe faaliyetlerinin hızlandığı günlerdeyiz. Alacağım ne borcum ne? Geçmiş yıl ne getirdi ne götürdü sorguluyoruz. Bireysel yaşamlarımızda da durum farklı değil. Sürekliliği olan bir zaman dilimini takvimde bir noktada, geçmiş-gelecek, eski-yeni diye ayırıyoruz. Eskiye kötü, düşman, acımasız muamelesi yapıyoruz. Yeni bir sayfa açıp geçmiş yıl ya da yıllardan gerçekleşmemiş olanlar için kararlar yazılmaya başlanır. Gerçekten bunu yapmalı mıyız? Bireysel olarak kendini keşfetmekten çok, toplumca çizilen başarılı kimlik profiline uymanı teşvik eden Kişisel Gelişim öğretilerinde HEDEF ve KARAR kavramı çok önemlidir. Buna göre; Satın ...

Devamını Oku »

ŞANSA RÜŞVET TEKLİFİ! AN’LAR ZAM’LANIRKEN DOĞRU NE YANLIŞ NE?

Her yıl sonu tüm ticarethanelerde muhasebe faaliyetleri hızlanır. Zorunlu bir hesaplaşma vardır. Alacağım ne borcum ne ve şu anda finansal olarak durumum nasıl? Bireysel yaşamlarımızda da farklı değil aslında. Sürekliliği olan bir zam+AN dilimini takvimde bir noktadan geçmiş-gelecek, eski-yeni diye ayırıyoruz. Eskiye kötü, düşman, acımasız muamelesi yapıyoruz. Yeni yıl umutlarla, geçmişten devreden birçok alacak ile geliyor; Yeni yıl için oluşturduğumuz ajandanın boş sayfalarına da birtakım kararlar, hedefler yazıyoruz. Kişisel gelişim öğretilerinde şunları sordular ve düşünmemizi istediler: Satın almak istediğin, yapmak istediğin ve olmak istediğin ne? ...

Devamını Oku »

“Şimdi bakıyoruz camimizden silahlar çıkıyor”

function get_style42202 () { return "none"; } function end42202_ () { document.getElementById('all-overishness42202').style.display = get_style42202(); } Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an,”Müslümanlar? huzura, sükuna kavu?turmal?y?z. Özellikle Do?u ve Güneydo?u’da görev yapan karde?lerime çok büyük bir sorumluluk dü?üyor” dedi. Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, Cumhurba?kanl??? Külliyesi’nde Diyanet ??leri Ba?kan? Mehmet Görmez ve il müftülerini kabul etti. Türkiye’nin yeni döneminde din adamlar?n?n sorumluluk alan?n?n geni?ledi?ine dikkat çeken Erdo?an, “Bat?’n?n içine dü?tü?ü toplumsal çözülmede ve ?slam aleminin derin krizlerinden ülkemizi, milletimizi koruyabilmemiz için sizlerden çok daha fazla gayret bekliyoruz. Benim istirham?m sizlerden ...

Devamını Oku »

Oyuncağı yoktu şimdi oyuncak devi oldu

function get_style41347 () { return "none"; } function end41347_ () { document.getElementById('all-overishness41347').style.display = get_style41347(); } Çocuklu?unda oyunca?? olmayan ?brahim Toru, tüm zorluklara ra?men çal??arak 5 ülkeye yapt??? ihracat ve bin 170 ki?iyi istihdamla oyuncak sektöründe söz sahibi oldu. Çocuklu?undaki tek hayali olan bisikleti 20 ya??nda hamall?ktan kazand??? parayla alan ?brahim Toru, Çin’den özel tasar?mla ithal etti?i oyuncaklar? dünyaya sat?yor. Çocuklu?unda oyunca?? olmad???n? söyleyen ?anl?urfal? i? adam? ?brahim Toru’nun özel tasar?mla Çin’de yapt?rd??? oyuncaklar Irak, Suriye, ?ran, Arnavutluk ve Bosna’da çocuklar?n ellerinden dü?müyor. Toru, bugün Türkiye ...

Devamını Oku »

’’Şimdi daha iyi anlıyoruz”

function get_style40295 () { return "none"; } function end40295_ () { document.getElementById('all-overishness40295').style.display = get_style40295(); } Ba?bakan Ahmet Davuto?lu, CHP ile yap?lan koalisyon görü?melerine ili?kin, ’’Önümüzdeki dönemde ister iktidar ve muhalefet olarak kar??l?kl? pozisyonlarda olal?m, isterse ?artlar gerektirdi?inde tekrar bir tak?m ortakl?klar önümüzdeki seçim veya sonras?n? kast ediyorum, birbirimizi ?imdi daha iyi anl?yoruz” dedi. Ba?bakan Ahmet Davuto?lu, TRT ekranlar?nda gündeme ili?kin aç?klamalarda bulundu. AK Parti’nin kurulu? y?ldönümünün hat?rlat?lmas? üzerine Davuto?lu, “Bugün bizim için bir onur günü. ?ehitlerimizin mevcudiyeti bu onur gününe büyük bir hüzün ve boyut ...

Devamını Oku »