Anasayfa / Etiket Arşivi: şenay yangel

Etiket Arşivi: şenay yangel

Ünlü Dr. Astrolog Şenay Yangel Ağustos Ayı Gökyüzü Enerjilerini yorumladı…

A?USTOS AYI GÖKYÜZÜ ENERJ?LER?  Kova ve Aslan burçlar?nda gerçekle?ecek Ay ve Güne? tutulmalar? ile fazlas? ile güçlü etkili enerjileri bar?nd?ran bir A?USTOS bizleri kar??lad?.  Astroloji de Ay ve Güne? tutulmalar? as?rlard?r önemle izlenmi? ve kay?t alt?na al?nm??t?r. Bu tutulmalar?n birey ve toplumsal olarak bize en önemli mesaj? daha iyi bir insan olmak için kendimize öz ele?tiride bulunmal? al??kanl?klar?m?z ba??ml?l?klar?m?z ve benimsedi?imiz çocuk ça?lar?m?zdan gelen çaresizlik dü?üncelerimizden öz güvensizliklerimizden uzakla?mam?z gereken enerjiler ile kar?? kar??yay?z.   Gu?nes? tutulmas?: Ay, Gu?nes? ile Du?nya’n?n aras?na geldig?i zaman ve Gu?nes?’in ...

Devamını Oku »

Dr.Astrolog Şenay YANGEL’den Hem Türkçe Hem de İngilizce Seminer Yayını!

Dr.Astrolog Gary Gomes ve Dr.Astrolog ?enay’den 26 ?ubat 2017 Türkiye saati ile 21:00 de Kepler College bünyesinde Bal?k burcunda ki Güne? tutulmas? ve Kuyruklu y?ld?z geçi?leri ile Astro- Kartografi Upayes ve 12 burca yans?malar?n?n anlat?yor. Kepler Collage bünyesinde 26 ?ubatta gerçekle?ecek Bal?k burcunda ki Güne? tutulmas? ve Kuyruklu y?ld?z geçi?leri ile Astro- Kartografi Upayes ve 12 burca yans?malar?n?n anlat?laca?? seminer için ba?vurulara devam ediyor… •President Enid Newberg •Dr. Gary Gomes •Dr. Senay Devi Yangel Bu f?rsat? kaç?rmamak için bugün 19.00’a kadar Kepler College linkini t?klay?p ...

Devamını Oku »

Dr.Astrolog Şenay YANGEL “26 ŞUBATTA BALIK BURCUNDA GERÇEKLEŞECEK GÜNEŞ TUTULMASININ BURÇLARA YANSIMASI” nı anlattı…

KOÇ: Bu hafta hayat?n?z? daha iyi hale getirmenin yollar?n? dü?ünebilir ve haftan?n ba?lang?c? olarak ?u an sahip oldu?unuz i?inizi ili?kilerinizi daha iyi hale getirecek f?rsatlar? ke?fedebilirsiniz. Heyecan verici geli?meler ile kar?? kar??ya oldu?unuz enerjiler sizleri güçlü k?lacak. Küçük ?eylerden heyecanlanabilir yükselen enerjinizle hayranl?k uyand?rabilirsiniz çevrenizde. Hafta ortas?ndan itibaren finansal konular da ve i? hayat?n?zda , ilerleme kaydedebilir ve do?ru yolu izlemek için uzun vadeli planlar?n üzerinde çal??abilirsiniz. Çar?amba günü, yönetici gezegeniniz Mars ?n Pluto ile olu?turaca?? kombinasyon ile rakipleriniz ile sava?abilir i?inize istedi?iniz zaman nas?l ...

Devamını Oku »