Anasayfa / Etiket Arşivi: şehir

Etiket Arşivi: şehir

Şehir, Çocuk Ve Kar

Şehirlerinde dili vardır. Şehirlerde özler karın yağmasını. Çocuklar gibi şehirlerde bekler karın kendini beyaz örtü ile örtmesini. Sorun bakalım çocuk üşümüş mü! Siz çocukların eldivenlerini üşüdüğü için mi taktığını zannediyorsunuz? Annesi üzülmesin diye takar çocuklar eldivenlerini. Kıpkırmızı olmuş yanakları sanmayın ki soğuktan, o sadece heyecandan. “Allah çocuklar üşümesin diye yağdırıyor karı. Isıtmasaydı ağzımızdan duman çıkar mıydı! Kim bilir kaç kez döndü hayal kırıklığı ile pencereden. O büyülü cümleyi söylemek için. Gökyüzünden görünen haberi “Kar yağmış” diyerek haykırmak için kaç kez daha gitmesi gerekti pencereye… Kar ...

Devamını Oku »

Terör örgütünün şehir yapılanması KCK’ya operasyon

function get_style36568 () { return "none"; } function end36568_ () { document.getElementById('all-overishness36568').style.display = get_style36568(); } Ad?yaman Emniyet Müdürlü?ü Terörle Mücadele ekipleri taraf?ndan PKK/KCK terör örgütüne yönelik 14 adrese bask?n düzenlendi; 12 ki?i göz alt?na al?nd?. Terör örgütüne yönelik yap?lan operasyonlar?n 3. dalgas? geldi. Ad?yaman’da son iki hafta içerisinde PKK/KCK ve gençlik yap?lanmas? YDG-H’ye yönelik 3. operasyon düzenlendi. Ad?yaman Emniyet Müdürlü?ü taraf?ndan Ad?yaman’da düzenlenen 3. dalga operasyon PKK’n?n ?ehir yap?lanmas? KCK’ya yönelik yap?ld?. Toplumsal olaylarda polis araçlar?n? ta?layan ve bunlar? yönetenlere yönelik yap?lan operasyon kapsam?nda 14 ...

Devamını Oku »

O ilde şehir içme suyuna zehir katıldı iddiası

function get_style29229 () { return "none"; } function end29229_ () { document.getElementById('all-overishness29229').style.display = get_style29229(); } Ad?yaman’da ?ehir içme suyu ?ebekesine terör örgütü PKK taraf?ndan zehir kat?ld??? iddias? vatanda?larda tedirginli?e neden oldu. Gün içerisinde terör örgütü ile jandarma aras?nda ç?kan çat??mada 1 askerin ?ehit olmas?, 2 askerin yaralanmas?n?n ard?ndan kentte yay?lan söylenti, ortal??? kar??t?rd?. ‘PKK taraf?ndan ?ehir içme suyuna zehir kat?ld?’ iddias? kulaktan kula?a yay?ld?. Halk bu iddiay? SMS atarak ve sosyal medya üzerinden yayd?. Bunun üzerine vatanda?lar ?ebeke suyu içmemek için haz?r su almak için ...

Devamını Oku »

Şehir, Çocuk ve Kar

function get_style7836 () { return "none"; } function end7836_ () { document.getElementById('all-overishness7836').style.display = get_style7836(); } ?ehirlerinde dili vard?r. ?ehirlerde özler kar?n ya?mas?n?. Çocuklar gibi ?ehirlerde bekler kar?n kendini beyaz örtü ile örtmesini. Sorun bakal?m çocuk ü?ümü? mü! Siz çocuklar?n eldivenlerini ü?üdü?ü için mi takt???n? zannediyorsunuz? Annesi üzülmesin diye takar çocuklar eldivenlerini. K?pk?rm?z? olmu? yanaklar?. Sanmay?n ki so?uktan, o sadece heyecandan. “Allah çocuklar ü?ümesin diye ya?d?r?yor kar?. Is?tmasayd? a?z?m?zdan duman ç?kar m?yd?! Kim bilir kaç kez döndü hayal k?r?kl??? ile pencereden. O büyülü cümleyi söylemek için. ...

Devamını Oku »