Anasayfa / Etiket Arşivi: savaş

Etiket Arşivi: savaş

FARKINDALIĞINI DEĞİŞTİR DÜNYA DEĞİŞSİN

Geçenlerde ölüme yakın deneyim yaşayan ve sonra tamamen iyileşen kanser hastası bir kadın hakkında izlediğim bir belgesel beni çok etkiledi ve sizlerle paylaşmak istedim. Anita Moorjani dört sene sonunda tüm vücuduna yayılan bir cins lenfoma nedeniyle, artık doktorların saatlik ömür biçtikleri koma halinde iken deneyimlediklerini ve yaşama dair aldığı dersleri anlatıyordu. Doğaüstü olay, mucize, ölüme yakın deneyim vs. nasıl isimlendirdiğimiz o kadar önemli değil. Onun yaşadıklarından biz neler öğrenebiliriz, bunu paylaşmak istedim aslında.   Anita’nın kafatası, boyun, göğüs, karın ve hemen neredeyse tüm vücudunda limon büyüklüğünde ...

Devamını Oku »

Senin İçin Neyin En İyi Olduğunu Ben Bilirim

Deniz kenar?nda bir bankta otururken yan?ma bir anne-k?z geldi. Sa?l?k konusunda muhabbet ederken bir anda annesinin ve küçük k?z karde?inin uyar?lar?n? umursamayan bir ablan?n varl???n? ö?rendim. Abla, genç bir kad?n? tercih ederek onu terk eden bir e?ten ayr?lm??t?. Bo?anma sonras? girdi?i a??r depresyonu birçok ilaç kullanarak atlatmaya çal???yormu?. Bu arada uzun saçlar?n? turuncu renge boyam?? ve bir erkek arkada?? olmu?. Ancak bu erkek arkada? dü?ük e?itim seviyesinde,  ablaya yeteri kadar sayg?l? davranmayan ve onun sa?l???n? olumsuz etkileyecek kadar birlikte çay içmeye zorlayan biriymi?. Komik göründü?ünün ...

Devamını Oku »

Ben Yazar Değilim. Şüphe Eden, Sorgulayanım!!

function get_style47261 () { return "none"; } function end47261_ () { document.getElementById('all-overishness47261').style.display = get_style47261(); } Geçen hafta Mardin’de otantik bir restaurantta çok ??k sunulan kahvelerimizi içtikten sonra, ilk kez geldi?imi ö?renince bir ibrik ve tas getirdiler. ?çinde gül suyu bulunan su ile elimi y?kamam? ve dilek dilememi istediler, adettenmi?. Akl?ma kendim için isteyecek hiçbir ?ey gelmedi. Ne var ki ya?ad???m?z co?rafya ve dünyan?n hallerini görmezden gelemedi?im için olsa gerek tüm insanl?k için “sevgi, bar??, dostluk” ve bunun için yapabilece?im ne var ise onu diledim. Mardin ...

Devamını Oku »

Bunun Doğru Olduğunu Kesinlikle Bilebilir misin?

function get_style47202 () { return "none"; } function end47202_ () { document.getElementById('all-overishness47202').style.display = get_style47202(); } Dünyada, ülkemizde ve bireysel ya?amlar?m?zda son bulmas?n? istedi?imiz ?eylerle zihnimizi sürekli olarak me?gul etti?imizde hayal k?r?kl?klar?, öfke, üzüntü, ac? duymamak imkâns?z.  Ancak dünyay? bizim dü?üncelerimize göre olmas? gereken duruma uydurmaya çal??mak ümitsiz bir çabad?r der Byron Katie, Olan? Sevmek adl? kitab?nda. “Kad?nlara, çocuklara ?iddet uygulanmamal?”, “Çocuklar hastalanmamal?, insanlar ölmemeli”, “Kocam(kar?m) benimle ayn? fikirde olmal?”, “Daha zay?f olmal?y?m (veya daha güzel, daha ba?ar?l?)”,   “O?lum (k?z?m) derslerine daha çok çal??mal?”, “Sevgilim bana ...

Devamını Oku »

Yüksekova savaş alanı gibi

function get_style45120 () { return "none"; } function end45120_ () { document.getElementById('all-overishness45120').style.display = get_style45120(); } Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde soka?a ç?kma yasa??n?n ilan edilmesinin ard?ndan gece boyu devam eden çat??malar nedeniyle ilçe adeta sava? alan?na döndü. Hakkari Valili?i’nin ç?kan olaylar nedeniyle dün saat 23.30’dan itibaren soka?a ç?kma yasa?? ilan etti?i Yüksekova ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK üyeleri aras?nda sabaha kadar çat??malar devam etti. ?lçede soka?a ç?kma yasa?? devam ederken, gece ç?kan çat??malardan dolay? da birçok ev hasar gördü. Sava? alan?na dönen ilçede gerginlik devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi’nde ...

Devamını Oku »