Anasayfa / Etiket Arşivi: özgecan aslan

Etiket Arşivi: özgecan aslan

Uçurumun Kenarında Bir Kız: ÖZGECAN‬

function get_style8112 () { return "none"; } function end8112_ () { document.getElementById('all-overishness8112').style.display = get_style8112(); } Geçenlerde Ömer Lütfi’nin çok sevdi?im bir ?iirini payla?t?m kendi sayfamda. ?iirin ad? Gülce’ydi ama ben o ?iire uçurumun kenar?nda diyordum. Çünkü hepimiz bir uçurum kenar?nda ölümü bekliyorduk. Bu kez kurban gencecik bir k?zd?. Ad? Özgecan ya?? 20. Üniversite ö?rencisi. Bölümü psikoloji. Hani ?u ruhsal s?k?nt? çöküntü içinde olanlar? tedavi etmek için aç?lan bölüm. Kimbilir Özgecan ya?asa ruh hastas? bir psikopat? da tedavi edebilecekti… Sözlükler ?öyle tan?ml?yor Özgecan ‘? : Ba?ka, ...

Devamını Oku »

İnsan Sevgisi

function get_style8100 () { return "none"; } function end8100_ () { document.getElementById('all-overishness8100').style.display = get_style8100(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, Türkiye gerçekten çok s?k?nt?l? bir bir dönemden geçiyor… Art?k Özgecan demeyece?im, çünkü Özgecan vah?ice, hunharca öldürüldü, ama 2014 senesinde öldürülen KADIN say?s? 294 olmu?… Yani Özgecan o öldürülen kad?nlardan, k?zlardan sadece birisi.. Tecavüz, taciz derseniz binlerce oluyor, Özgecan’?n arkada?lar? ile konu?uyorlar, tacize u?ramayan yok neredeyse, ?oförler mi dersin, yolcular m? dersin…. Özgecan’?n babas?, annesi konu?tu, inan?lmaz bir insanl?k dersi verdiler, ama karde?i asl?nda söylenmesi gereken ?eyi söyledi .. ...

Devamını Oku »

Affet bizi Özgecan

function get_style8097 () { return "none"; } function end8097_ () { document.getElementById('all-overishness8097').style.display = get_style8097(); } 12 ya??nda bir ye?enim var, Allah nazarlardan saklas?n o kadar güzel ki..Ya??na göre fiziki geli?imi de biraz h?zl? yani ?imdiki çocuklar böyle san?r?m çünkü ben onun ya?lar?ndaki halimi dü?ünüyorum da çok daha minyondum.. Ben oldukça modern ve bir o kadar da kad?n erkek e?itli?i konusunda sesini fazlas?yla yükselten feminist denebilecek biriyimdir..Bunu neden mi söylüyorum çünkü ye?enime de bu fikirleri a??l?yorum …iki tane abisi var ve asla onlardan farkl? olmad???n? anlat?yorum ...

Devamını Oku »

Tecavüz İnsanlık Suçudur!!!!

TECAVÜZ ?NSANLIK SUÇUDUR!!!!

Devamını Oku »