Anasayfa / Etiket Arşivi: Network Marketing

Etiket Arşivi: Network Marketing

Network Marketing

function get_style5608 () { return "none"; } function end5608_ () { document.getElementById('all-overishness5608').style.display = get_style5608(); } 1)Network Marketing Tarihçesi Multi-level marketing sistemi, ilk olarak 19.yy ortalar?nda ABD’de ortaya ç?kt?. 1850’li y?llarda asl?nda bugün networker dedi?imiz ki?ilere ‘‘canvassers , seyyar sat?c?, davulcu” denmekteydi. Bu ki?iler gün geçtikçe büyüyen sat?? organizasyonlar?n?n olu?mas?na sebep oldu. Örne?in bugün dünyaca ünlü olan ‘‘Heinze” ketçaplar? eski bir seyyar sat?c? olan Henry Heinz’?n kurdu?u 400 ki?ilik sat?? örgütü ile ortaya ç?km??t?r. Yine ayn? ?ekilde bir ba?ka eski do?rudan sat??ç? Dr. Asa Candler, 1887 ...

Devamını Oku »

Network marketing yasal mı? Piramit satış sistemleri nedir? Neden dolandırılıyoruz?

function get_style4856 () { return "none"; } function end4856_ () { document.getElementById('all-overishness4856').style.display = get_style4856(); } Haziran ay? itibariyle her Pazar siz sevgili Webunya okuyucular? ile payla?t???m yaz?lar?m?n bu haftaki konusunu farkl? olarak tasarlam??t?m ancak üniversite zamanlar?mda varl???ndan haberdar oldu?um ve halen varl???n? yo?un olarak devam ettirdi?ini üzülerek gördü?üm network marketing ya da multi level marketing olarak adland?r?lan piramit sat?? sistemleri bu haftaki yaz?m?n konusu olacakt?r. Ayr?ca yaz?m?zda haz?r yeri gelmi?ken doland?r?c?l???n sosyolojik de?erlendirmesini yap?p neden doland?r?l?yoruz sorusunun cevab?n? bulmaya çal??aca??z. Network Marketing  Yasal m?? Piramit ...

Devamını Oku »