Anasayfa / Etiket Arşivi: Mutluluk

Etiket Arşivi: Mutluluk

Yanlış Zaman Yanlış Karar mı, ZİNHAR!

Yıl sonu muhasebe faaliyetlerinin hızlandığı günlerdeyiz. Alacağım ne borcum ne? Geçmiş yıl ne getirdi ne götürdü sorguluyoruz. Bireysel yaşamlarımızda da durum farklı değil. Sürekliliği olan bir zaman dilimini takvimde bir noktada, geçmiş-gelecek, eski-yeni diye ayırıyoruz. Eskiye kötü, düşman, acımasız muamelesi yapıyoruz. Yeni bir sayfa açıp geçmiş yıl ya da yıllardan gerçekleşmemiş olanlar için kararlar yazılmaya başlanır. Gerçekten bunu yapmalı mıyız? Bireysel olarak kendini keşfetmekten çok, toplumca çizilen başarılı kimlik profiline uymanı teşvik eden Kişisel Gelişim öğretilerinde HEDEF ve KARAR kavramı çok önemlidir. Buna göre; Satın ...

Devamını Oku »

Ben Kimim? Varlığımın Dünya İçin Bir Anlamı, Önemi Var mı?

“Neden bu ülkede, bu ailede doğdum, neden kadın olarak veya neden erkek olarak doğdum, neden fakir olarak doğdum, ya da sağlıksız olarak?” Bensiz bir dünya nasıl olurdu? Ailem, arkadaşlarım, sevdiklerim, hatta nefret edenler ya da benim ettiklerim.  Görünmez olup onları izliyor olsaydım eğer, yokluğum nasıl hissedilirdi? Ne zaman başlıyoruz bu soruları sormaya? Hani sınava hazırlanman gerekiyordur ama sen bin bir meşguliyet bulup kendini oyalıyorsundur. İçten içe seni rahatsız eden sorumluluk, suçluluk hissin vardır. Yapman gereken ama henüz yapmadıklarının varlığı seni huzursuz etmektedir. Kendimizi sorgulamak için ...

Devamını Oku »

Gecekondu Evlilikler

function get_style40490 () { return "none"; } function end40490_ () { document.getElementById('all-overishness40490').style.display = get_style40490(); } ?nsanl?k aleminin çekirde?idir aile. ?nsanl?k alemi bütün enerjisini aileden al?r. Ailenin mutlulu?u asl?nda toplumun mutlulu?udur. Mutluluk yurdu olarak dinsel terimlerde cennet kullan?l?r. Aile cennetin ya?and??? en küçük aland?r. Cenneti deneyimlemek ve cehennem ate?inde yanman?n ilk tecrübesi ailede ya?an?l?r. ?nsanlar?n evliliklerinin d?? duvar?na bakt???n?zda mutluluk resimleri görürsünüz. ?çerideki yang?n? d??ar? göstermeme çabas?d?r bu. ?çeride çocuklar? ile beraber yanan ki?iler vard?r. Bu ülkede (biraz de?i?se de) erkek çocuklarla, k?z çocuklar? beraber oyun ...

Devamını Oku »

Şehit polisten geriye mutluluk fotografları kaldı

function get_style37824 () { return "none"; } function end37824_ () { document.getElementById('all-overishness37824').style.display = get_style37824(); } Mardin’in Midyat ilçesinde kavga ihbar? üzerine olay yerine giden polis arac?n?n pusuya dü?ürülmesi sonucu ?ehit olan polis memuru Abdullah Ümit Sercan’dan geriye mutlu anlar?n?n foto?raflar? kald?. Aslen Konya’n?n Hadim ilçesi Dedemköylü olan ?ehit polis memuru Abdullah Ümit Sercan’?n ailesiyle beraber uzun y?llard?r Alanya’da ya?ad??? ö?renildi. ?ehit polis memuru Sercan’?n Antalya’n?n Alanya ilçesinde 12 Aral?k 2014’te Özay Sercan ile hayat?n? birle?tirdi?i ve çiftin henüz 20 günlük bir bebekleri oldu?u ö?renildi. ?ehit ...

Devamını Oku »

Kızlara Kurtaramayacağı Söylenir!!

function get_style34253 () { return "none"; } function end34253_ () { document.getElementById('all-overishness34253').style.display = get_style34253(); } Geçenlerde internette bir grup genç k?z?n “K?zlara neleri yap?p, neleri yapamayaca?? söylenir?”  sorusuna verdikleri cevaplarla çekilmi? bir reklam filmine rastlad?m. “Kurtaramayaca?? söylenir” dedi bir tanesi.  “Masallarda zor durumda olanlar? kurtaranlar hep erkeklerdir, k?zlar hiç kurtar?c? olmazlar” dedi. Belli ki bu onu rahats?z etmi?ti. K?z çocuklar?n? “beyaz atl? prens” masallar? ile büyütürken, erkek çocuklar?na çok küçük ya?lardan itibaren yüklenen göreve bakar m?s?n?z? Çocuklar? kendilerini sevmek ve ya?amlar?n?n sorumlulu?unu almak konusunda yüreklendirmek ...

Devamını Oku »