Anasayfa / Etiket Arşivi: Mucize

Etiket Arşivi: Mucize

FARKINDALIĞINI DEĞİŞTİR DÜNYA DEĞİŞSİN

Geçenlerde ölüme yakın deneyim yaşayan ve sonra tamamen iyileşen kanser hastası bir kadın hakkında izlediğim bir belgesel beni çok etkiledi ve sizlerle paylaşmak istedim. Anita Moorjani dört sene sonunda tüm vücuduna yayılan bir cins lenfoma nedeniyle, artık doktorların saatlik ömür biçtikleri koma halinde iken deneyimlediklerini ve yaşama dair aldığı dersleri anlatıyordu. Doğaüstü olay, mucize, ölüme yakın deneyim vs. nasıl isimlendirdiğimiz o kadar önemli değil. Onun yaşadıklarından biz neler öğrenebiliriz, bunu paylaşmak istedim aslında.   Anita’nın kafatası, boyun, göğüs, karın ve hemen neredeyse tüm vücudunda limon büyüklüğünde ...

Devamını Oku »

Farkındalığını Değiştir Dünya Değişsin

Geçenlerde ölüme yak?n deneyim ya?ayan ve sonra tamamen iyile?en kanser hastas? bir kad?n hakk?nda izledi?im bir belgesel beni çok etkiledi ve sizlerle payla?mak istedim. Anita Moorjani dört sene sonunda tüm vücuduna yay?lan bir cins lenfoma nedeniyle, art?k doktorlar?n saatlik ömür biçtikleri koma halinde iken deneyimlediklerini ve ya?ama dair ald??? dersleri anlat?yordu. Do?aüstü olay, mucize,  ölüme yak?n deneyim vs. nas?l isimlendirdi?imiz o kadar önemli de?il. Onun ya?ad?klar?ndan biz neler ö?renebiliriz, bunu payla?mak istedim asl?nda. Anita’n?n kafatas?, boyun, gö?üs, kar?n ve hemen neredeyse tüm vücudunda limon büyüklü?ünde ...

Devamını Oku »

Muhabbet Olsun

function get_style47135 () { return "none"; } function end47135_ () { document.getElementById('all-overishness47135').style.display = get_style47135(); } Bundan yakla??k bir ay önce söylemi?tim. Ayda bir yaz?lar?mdan bir tanesini Muhabbet olsun diyerek günlük hayatta, yürüdü?ümüz tekamül yolculu?unda kendi yüre?imden dam?tt???m dü?üncelerimi k?sa k?sa sizlerle payla?may? arzu etti?imi ifade etmi?tim. ??te o yaz?lardan bir tanesi.. *** Peygamber dedi?in ki?i senin MuCiZe dedi?in ?eyi gündelik hayat?nda yapabilen iNSaN demektir. *** Ne zaman yalvarmay? b?rak?rsan o gün gelecek. Ne zaman istemeyi b?rak?rsan o gün verecek. *** Asl?nda insan en çok kalabal?klar ...

Devamını Oku »

Mucize kurtuluş!

function get_style37446 () { return "none"; } function end37446_ () { document.getElementById('all-overishness37446').style.display = get_style37446(); } Antalya’n?n Manavgat ilçesinde, misafirli?e gitti?i evin 4. kat?ndan a?a?? dü?en 16 ya??ndaki genç, park halindeki otomobil sayesinde hayatta kald?. Otomobilin üzerine dü?en ve yaralanan genç, hastanede yap?lan tedavisinin ard?ndan taburcu edildi. Olay, A?a?? Pazarc? Mahallesi 1088 Sokak’ta bulunan Y?lmaz apartman?nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sar?lar Mahallesi’nde ikamet eden Turizm Otelcilik Anadolu Meslek Lisesi ö?rencisi Bayram Deniz, arkada?? olan Can Alp Güven’in yan?na misafirli?e geldi. Evde kimsenin olmad??? bir s?rada ...

Devamını Oku »