Anasayfa / Etiket Arşivi: mevlana

Etiket Arşivi: mevlana

SATILMIŞ GÜL

Binlerce gül satıldı kokusu olmayan. Milyonlarca aşık vardı sevgi alameti olmayan ve birbirlerini sevmeyen. Ruhları ruhlarına dokunmasa da el ele göz gözeydiler. Bakmayın dudaklarının “seni seviyorum” diyerek kıpırdadığına. Sevdiğinden değil, söyleyecek başka söz bulamadığındandı sözleri. Gözüyle seveni gönlüyle sevenden ayıramıyordu sevgili. Belki de şairin dediği gibi; “Herkesin seviyormuş gibi yaptığı, ancak sevginin ne olduğunu pek az kimsenin bildiği bir zamanda yaşıyoruz”… Birde yandıklarından söz ediyorlardı yanmanın ne olduğunu bilmeden. Yandıklarının alameti olarak şarkıları şahit tutuyorlardı. “Senin için ölürüm” demelerinin sebebi sevgiyi yaşatamadıklarındandı.  Yağmuru seviyorlardı yıldırımı ...

Devamını Oku »

Hamdı, Pişti, Yandı… Aşk’ın Adı MEVLANA’ydı

function get_style47277 () { return "none"; } function end47277_ () { document.getElementById('all-overishness47277').style.display = get_style47277(); } “Dinle ! “ Bu dünyadan sevgi, A?k, merhamet, muhabbet geçti. Babas? göl, o?lu okyanus olan geçti. Dünyadan koca bir Mevlana geçti… Öyle bir kulak açmal? ki onun söylediklerine güzeli duyabilsin, öyle bakmal? ki gözler onun yazd?klar?na iyiyi görebilsin, öyle i?lemeli ki ilmik ilmik içimize ruhumuz kötülüklerden ar?nabilsin… Yanmal? ?imdi bütün gönüller. Doldurmal? sufi kadehlerini A?k ile… “Su iyi ettiyse seni, bil ki sudur. Kötü ettiyse su, bil ki zehirdir.” demeli ...

Devamını Oku »

Aşk Kağıda Yazılınca….

function get_style8091 () { return "none"; } function end8091_ () { document.getElementById('all-overishness8091').style.display = get_style8091(); } Ne de çok sevgili var etrafta. Ne çok Leyla ne çok Mecnun var. Sevgiline benzetti?in her ?eyi severek hiçbir ?eye benzemedi?ini unutuyor insan. ”Kalbin resmi kalbe ne kadar benziyorsa o kadar benziyordu sevgililer sevgiliye” Hem bu kadar çok sevgili var da dünyan?n manzaras? neden de?i?miyor? Neden hala ?ehvetle bak?yor gözler dünyaya? Sevmek ?ifa veriyor mu kalbe? Soral?m bakal?m Ahmed Gazali’ye ne diyecek bize: “Tüm tabipler seni tedaviye gelse de/ Leyla ...

Devamını Oku »

Anlamadım birşey mi dedin?

function get_style5340 () { return "none"; } function end5340_ () { document.getElementById('all-overishness5340').style.display = get_style5340(); } Kimi zaman insan olarak varl???m?z?n fark?nda olmadan ya??yoruz. Bizi var edip varl???ndan haberdar eden o yüce Yarat?c?’n?n bize sunduklar?n? görmezden geliyoruz. Güne?in tenimizi ne çok yakt???ndan, ya?murun ?slatt???ndan, so?u?un ü?üttü?ünden ?ikayetçi oluyoruz. Her ?eyin daha mükemmel olmas?n? isterken yoklu?unda varl???n bir parças? oldu?unu unutuyoruz. Daha çok paraya, güce, makam mevkiye ula?mak için bir ba?kas?n?n üzerine basarak yükselmekten gocunmuyoruz. H?rs tamah? içinde tevazuyu, merhameti, iyili?i es geçiyoruz. ” Bana dokunmayan y?lan ...

Devamını Oku »

El ele tutuşarak doğmak

function get_style4716 () { return "none"; } function end4716_ () { document.getElementById('all-overishness4716').style.display = get_style4716(); } Kederler sakl? ellerimizde. Hüzünler, umutlar, mutluluklar sakl?. Her bir çizgide bir hayat sakl?. Avuçlar?m?z?n aras?nda s?k? s?k?ya tuttu?umuz gözya?lar?m?z sakl?. Belki de çaresizli?e gömülüp kald???m?z yapayaln?z zamanlarda avuçlar?m?z? gö?e do?ru yükseltmi? dualar?m?z sakl? ellerimizde… Cerrah elleriyle iyile?tiriyor hastay?, boksör elleriyle nakavt ediyor rakibini, h?rs?z el çabuklu?u ile çal?yor, sihirbaz elleri ile kaybediyor insan?, Roma imparatoru  Sigismund Motta ?atosu’nu ele geçirmesinin mutlulu?u ile kestiriyor yüzseksen ki?inin sa? elini… ?mam ellerini ba?layarak hizaya ...

Devamını Oku »