Anasayfa / Etiket Arşivi: kur’an

Etiket Arşivi: kur’an

Siyaset Bu mu?

function get_style8670 () { return "none"; } function end8670_ () { document.getElementById('all-overishness8670').style.display = get_style8670(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, Bu seçimlerde AKP ve Say?n Cumhurba?kan? öyle tablolar çiziyorlar, öyle demeçler veriyor, mitinglerde öyle ?eyler yap?yorlar ki ben gerçekten art?k ?a??rmayaca??m dedi?im halde ?a??r?yorum…. Bu ülkenin Cumhurba?kan?, bir de gözümüzün içine baka baka ” Ben tarafs?z?m, her partiye e?it seviyedeyim ” dedikten sonra, kalabal???n önünde eline Kuran-? Kerim alarak ç?k?p siyaset yap?yor. Bu ülkenin Ba?bakan?, seçimde yar??t??? rakibinin ad?n? kullanarak siyaset yapmaya çal???yor. Yirmi birinci YÜZYILA gelmi?iz, Dünya’da ...

Devamını Oku »

Hayallerimizin resmini çizmek

function get_style2377 () { return "none"; } function end2377_ () { document.getElementById('all-overishness2377').style.display = get_style2377(); } Ya?amdan zevk almak, onu dolu dolu ya?amak an’? ya?amakla mümkündür. An içinde seyrettiklerinle fark?ndal???n? art?rmakt?r. Çünkü dün gitmi?tir ve ne yaparsan yap, onu geri getiremeyeceksin. Yar?na erebilece?inin garantisi yoktur. Elinde tek ya?ad???n an kal?yor. Sana yak??an sevgi aynas?ndan seyrederek onun tad?n? ç?karmakt?r. Yar?n varaca??n noktaya bugün varacaksan yar?n?n olmas? için bir neden yoktur. O halde bugün ne ya??yorsan doya doya onu ya?a. Ya?am?n çilelerini heyecana dönü?türmek istersen kendine büyük hedefler ...

Devamını Oku »