Anasayfa / Etiket Arşivi: küçük prens

Etiket Arşivi: küçük prens

İNSANLAR NEREDE? YAPMAKTAN-OLMAYA; KORKUDAN-GÜVENE

Sabah gözümü açtığımda ilk aklıma gelen şuydu;  Yalnızlık mı? Tek başınalık mı? Beş dakika sonrasında ise bir arkadaşımın sosyal medyada paylaştığı bir alıntıyla karşılaştım:  İnsanlar nerede?’ diye sessizliği bozdu sonunda Küçük Prens. “Çölde insan yalnız hissediyor kendini.” “İnsanlar arasında da yalnızdır insan “dedi yılan. Küçük Prens’ den Birkaç sene önce yalnız yaşamaya başladığımda soruyorlardı bana: “Korkmuyor musun gece evde yalnız kalmaya?” Neden korkmam gerektiğini hiç bilemedim doğrusu. Gündüz vakti evi soyulmuş biri olarak güvenlik olamazdı konu. Gün içinde evde, işte, okulda vs. o kadar yoğunuz ...

Devamını Oku »

Savaştığınız Şey Güçlenir, Direndiğiniz Şey Direnir

function get_style46681 () { return "none"; } function end46681_ () { document.getElementById('all-overishness46681').style.display = get_style46681(); } “Sadece çocuklar ne arad?klar?n? bilirler” dedi küçük prens.  Bu sabah gözümü açmadan akl?ma dü?tü Antonine de Saint-Exupery’nin Küçük Prens adl? kitab?. Asl?nda çocuklardan ö?renmek üzere yaz?lm?? bir kitap oldu?unu dü?ündüm hep. Onlar bilgeler ve büyüklere anlatmaya çal???yorlar. Tilki der ki küçük prense “??te benim s?rr?m. Çok basit: ?nsan sadece gönlüyle iyi görebilir. Gözler, as?l görülmesi gerekeni göremez.” Geçen haftan?n tüm dünyada vicdanlar? harekete geçiren görüntüsü,  sosyal medyaya dü?en sahile vurmu? ...

Devamını Oku »

İnsanlar nerede? Yapmaktan-olmaya; korkudan-güvene

function get_style4327 () { return "none"; } function end4327_ () { document.getElementById('all-overishness4327').style.display = get_style4327(); } Sabah gözümü açt???mda ilk akl?ma gelen ?uydu;  Yaln?zl?k m?? Tek ba??nal?k m?? Be? dakika sonras?nda ise,  kendisi ile k?sa bir süre önce tan??mama ra?men birlikte OSHO meditasyonlar? ile yeniden do?u? deneyimi ya?ad???m,  art?k “çocukluk arkada??m”?n sosyal medyada payla?t??? bir al?nt?yla kar??la?t?m:  ?nsanlar nerede?’ diye sessizli?i bozdu sonunda Küçük Prens. “Çölde insan yaln?z hissediyor kendini.” “?nsanlar aras?nda da yaln?zd?r insan “dedi y?lan. Küçük Prens’ den Birkaç sene önce yaln?z ya?amaya ba?lad???mda ...

Devamını Oku »