Anasayfa / Etiket Arşivi: Konut sözleşmeleri

Etiket Arşivi: Konut sözleşmeleri

Ön ödemeli (maketten) konut satış sözleşmeleri

function get_style5023 () { return "none"; } function end5023_ () { document.getElementById('all-overishness5023').style.display = get_style5023(); } Ön ödemeli konut sat?? sözle?meleri di?er ad?yla maketten konut sat??lar? 6502 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?ndaki Kanunun 40-46 maddeleri aras?nda düzenlenmi?tir. Bu konuda taslak halinde bulunan yönetmelik henüz yay?nlanmad???ndan de?erlendirmemiz 6502 say?l? kanun çerçevesinde olacakt?r. Ön ödemeli konut sat??? problemlerin ya?and???, müteahhitlerin para al?p konutlar? tamamlamad???, paray? toplay?p ortadan kayboldu?u ya da tüketicinin istedi?i gibi konut in?a edilmedi?i problemli bir aland?r. Geçmi?te bu konuda bir çok tüketici zarara u?ram??t?r. Bu sebeple ...

Devamını Oku »

Konut finansmanı sözleşmeleri ( Konut Kredileri )

function get_style4956 () { return "none"; } function end4956_ () { document.getElementById('all-overishness4956').style.display = get_style4956(); } Konut Finansman? Sözle?meleri di?er de?i?le konut kredileri 28 May?s 2014 tarihinde yürürlü?e giren 6502 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?nda Kanunu’nun 32-39 maddelerinde düzenlenmi?tir.  Yeni kanun yürürlü?e girmesi ile yürürlükten kalkan 4077 say?l? kanununun ise 10/B maddesinde bu düzenlenmekteydi. Yaz?m?zda kar???kl??a sebebiyet vermemek ad?na 6502 say?l? kanuna göre Konut Finansman? Sözle?melerini yani Konut Kredilerini aç?klamaya çal??aca??z. A)  Konut Finansman? Sözle?meleri ( Konut Kredileri) Nedir? 6502 say?l? kanunun 32/1 maddesinde Konut Finansman? Sözle?meleri ...

Devamını Oku »