Anasayfa / Etiket Arşivi: klima

Etiket Arşivi: klima

Klima Hastalıklarına Karşı Etkili Önlemler

Özellikle de bunaltıcı yaz sıcaklarında imdadımıza yetişen klimalar, bakımları yapılmadığı ve bilinçsiz kullanıldığında ise ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Yaz aylarında soğuk algınlığı, yaz nezlesi ve bilinçsiz klima kullanımının neden olduğu beta enfeksiyonları (ateşli boğaz enfeksiyonu) ile lejyoner hastalığının sık görüldüğünü belirten Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış, yaz hastalıklarına karşı alınması gereken önlemleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Evde, işyerinde, arabada… Yaz aylarının özellikle de dayanılmaz sıcaklarında, anında soğutucu etkisiyle cezbeden, adeta imdadımıza yetişen klimalar, serinlemek ...

Devamını Oku »

Sıcak hava klima satışlarını patlattı

function get_style41274 () { return "none"; } function end41274_ () { document.getElementById('all-overishness41274').style.display = get_style41274(); } Yurt genelini etkisi alt?na alan kavurucu s?caklar, klima sat??lar?n? patlatt?. Geçen y?llara oranla klima sat??lar?n?n artt??? ö?renildi. S?cak havalar?n günden güne artmas? ile bunalan vatanda?lar, evlerinde rahat etmek ad?na klimalara ak?n ediyor. Eminönü’nde y?llard?r klima ticareti yapan Nihat Canpolat, klima sat??lar?nda geçen y?llara oranla önemli bir art?? oldu?unu söyledi. Canpolat, “?uan servis konusunda s?k?nt? ya??yoruz. Vatanda?lar mevsiminden önce almad?lar. Havalar fazlas?yla ?s?n?nca yo?un bir ilgi oldu. Böyle olunca da servislerde ...

Devamını Oku »

Klima çarpmasına dikkat !

function get_style30309 () { return "none"; } function end30309_ () { document.getElementById('all-overishness30309').style.display = get_style30309(); } Son günlerde art?? gösteren boyun ve s?rt a?r?s?ndan yak?nmalar?n ço?unlukla klimadan kaynakland??? bildirildi. Ac?badem Adana Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman? Dr. Co?kun Akal?n, bunalt?c? s?caklarda an?nda serinleten klimalar?n, bilinçsiz kullan?ld???nda sa?l??? tehdit etti?ini belirtti. Dr. Co?kun Akal?n, a??r? s?cak havalar?n etkisi ile klima kullan?m?n?n artmas? sonucu boyun ve s?rt a?r?s?ndan yak?nmalar?n da ço?ald???n? belirterek, ço?u hastas?nda bunun nedenin klima oldu?unu söyledi. Bilinçsiz klima kullan?m?n?n bel, boyun ve kas a?r?lar?ndan ...

Devamını Oku »

Bu da ev yapımı klima

function get_style25665 () { return "none"; } function end25665_ () { document.getElementById('all-overishness25665').style.display = get_style25665(); } A??r? s?caklara ev yap?m? klima ile çözüm. Görüntülerdeki ?ah?s s?cak havalara kendince çözüm buluyor. Eline ald??? bir kutunun üç taraf?n? delen genç adam böylece fan yap?yor. ?çine buz doldurdu?u kab? da kutunun içine koyan ?ah?s, kab?n üstünü de siyah bir örtüyle kapat?yor. Son olarak ev yap?m? kliman?n üzerine vantilatörü de yerle?tiren genç adam, serin havan?n tad?n? ç?kar?yor. (?HA) Günümüzde birçok ki?i, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse öyle bilmiyorlar. ...

Devamını Oku »