Anasayfa / Etiket Arşivi: kırmızı kurdele derneği

Etiket Arşivi: kırmızı kurdele derneği

Berlin, Londra.. Şimdi de Sydney’li hasta… HIV kendi kendine yok oldu!

KIRMIZI KURDELE İSTANBUL Derneği’nin HIV ile ilgili bilgilendirici makalelerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. HIV kendi kendine yok oldu! Avusturalya’nın Sidney kentinde yaşayan bir HIV pozitif bugüne kadar hiç ilaç kullanmadığı halde, tanı aldıktan yıllar sonra HIV enfeksiyonu kendiliğinden yok oldu. “Vaka-C135” adı verilen olayın, normal şartlarda bir arada olması mümkün olmayan bazı özel durumların, kendiğinden bir araya gelmesiyle gerçekleştiği belirtildi. Vaka ile ilgilenen araştırmacılar, C135 kodu verilen hastada gözlemlenen durumun aslında, HIV’in insan vücudundan nasıl tamamen atılabileceğini anlamanın çok kolay olmayacağını ve eğer mümkünse bile ...

Devamını Oku »

Doktorlar HIV Farkındalığı İçin Sahneye Çıktı

Bugüne kadar hasta muayene ederken ya da reçete yazarken görmeye al??t???m?z doktorlar, bu kez HIV/AIDS fark?ndal???na dikkat çekmek için sahneye ç?kt?. Dünya HIV/AIDS Günü nedeniyle sahne alan doktorlar hem bu konudaki mesajlar?n? verdi, hem de kat?l?mc?lara keyifli bir konser izletti 1 Aral?k Cuma Dünya HIV/AIDS Günü’nde bu konuya dikkat çekmek için yap?lan etkinlikler hafta boyunca devam etti. Tüm dünyada oldu?u gibi Türkiye’de de HIV/AIDS konusunda yap?lan sosyal aktivitelerle bu konuda bir fark?ndal?k yarat?lmas?na çal???ld?. Çünkü günümüzde art?k HIV’in de?il, bilinçsizli?in AIDS’e yol açt??? biliniyor. Toplumsal ...

Devamını Oku »

HIV pozitif bireylerin duymaktan hoşlanmadıkları 6 soru

ED?TÖRDEN: K?rm?z? Kurdele ?stanbul Derne?i’nin HIV konusunda bilgilendirme ve  bilinçlendirme çal??malar?na WEBUNYA olarak destek vermekteyiz. Yine çok önemli bir konuda yay?nlanm?? makaleyi sizlerle payla??yoruz.  Bir diyalog içindeyken yanl?? bir soru sormak veya yanl?? bir kelime seçmek kar??n?zdaki insana kötü hissettirebilir ya da rahats?z edebilir. Hele de bu diyalog ki?isel sa?l?kla ilgili bir diyalog ise. HIV ile ya?ayan birine a?a??daki sorulardan birini sormadan önce lütfen empati yap?n ve bu sorular?n onlara muhatap olan ki?ide nas?l bir etkisinin olabilece?ini iyice dü?ünün. Muhtemelen bu sorular? sormak yerine hiç ...

Devamını Oku »