Anasayfa / Etiket Arşivi: Kavga

Etiket Arşivi: Kavga

FARKINDALIĞINI DEĞİŞTİR DÜNYA DEĞİŞSİN

Geçenlerde ölüme yakın deneyim yaşayan ve sonra tamamen iyileşen kanser hastası bir kadın hakkında izlediğim bir belgesel beni çok etkiledi ve sizlerle paylaşmak istedim. Anita Moorjani dört sene sonunda tüm vücuduna yayılan bir cins lenfoma nedeniyle, artık doktorların saatlik ömür biçtikleri koma halinde iken deneyimlediklerini ve yaşama dair aldığı dersleri anlatıyordu. Doğaüstü olay, mucize, ölüme yakın deneyim vs. nasıl isimlendirdiğimiz o kadar önemli değil. Onun yaşadıklarından biz neler öğrenebiliriz, bunu paylaşmak istedim aslında.   Anita’nın kafatası, boyun, göğüs, karın ve hemen neredeyse tüm vücudunda limon büyüklüğünde ...

Devamını Oku »

İyi Hissetmek mi, Hissetmekte İyi Olmak mı?

Bir keresinde arkadaşlarımdan biri çok alınmış olarak dedi ki. “Şu hakkımda söylediğin şey beni çok üzdü”. Böyle bir niyet ve kastım yoktu oysa. Sadece bir durum tespiti yapmıştım. Yine de ona şunu söyledim: “Bana kızmak seni rahatlatacak ise kızabilirsin, seni seviyorum. Ancak bunun seni neden kızdırdığı üzerine bir farkındalık çalışması yapmanı öneriyorum. Birkaç derin nefes al-ver ve kendine sor, bu bana ne hissettirdi? . Kelimelerle cevaplama, sadece bilincin vücudunun içinde gezinsin. Sezgi ile cevabın kalbine gelmesine izin ver”. Bize iyi hissettirecek, onaylayacak, takdir edecek sözleri ...

Devamını Oku »

Farkındalığını Değiştir Dünya Değişsin

Geçenlerde ölüme yak?n deneyim ya?ayan ve sonra tamamen iyile?en kanser hastas? bir kad?n hakk?nda izledi?im bir belgesel beni çok etkiledi ve sizlerle payla?mak istedim. Anita Moorjani dört sene sonunda tüm vücuduna yay?lan bir cins lenfoma nedeniyle, art?k doktorlar?n saatlik ömür biçtikleri koma halinde iken deneyimlediklerini ve ya?ama dair ald??? dersleri anlat?yordu. Do?aüstü olay, mucize,  ölüme yak?n deneyim vs. nas?l isimlendirdi?imiz o kadar önemli de?il. Onun ya?ad?klar?ndan biz neler ö?renebiliriz, bunu payla?mak istedim asl?nda. Anita’n?n kafatas?, boyun, gö?üs, kar?n ve hemen neredeyse tüm vücudunda limon büyüklü?ünde ...

Devamını Oku »

Duruşma sonrası kavga: 20 gözaltı

function get_style42483 () { return "none"; } function end42483_ () { document.getElementById('all-overishness42483').style.display = get_style42483(); } KKTC’nin liman kenti Gazima?osa’daki Kaza Mahkemesi’nde iki in?aat firmas?n?n davalar? net bir sonuca ula?may?p ertelenince iki taraf aras?nda kavga ç?kt?. Olayda 20 ki?i gözalt?na al?nd?. Al?nan bilgilere göre, Kaza Mahkemesi’nde duru?maya ç?kan Uçanok ve Hangünler adl? firmalar?n davalar?n?n net bir sonuca ula?may?p ertelenmesi üzerine iki taraf aras?nda kavga ç?kt?. Uçanok firmas?n?n yanda?? 80 ki?ilik grup, duru?ma sonras? kar?? grubu darp etti. Kavgaya kar??an 20 ki?i gözalt?na al?n?rken, KKTC’de genelde çok ...

Devamını Oku »

İstanbul Otogarında büyük kavga !

function get_style42294 () { return "none"; } function end42294_ () { document.getElementById('all-overishness42294').style.display = get_style42294(); } Otogarda taksiciler b?çak ve sopalarla birbirine girdi. Polis havaya ate? açmak zorunda kald?. Büyük ?stanbul Otogar?’nda çal??an taksiciler aras?nda kavga ç?kt?. Taksiciler birbirlerine b?çak, sopa ve sandalyelerle sald?rd?. Otogardaki polisler kavgay? ay?rmakta güçlük çekince olay yerine takviye polis ça?r?ld?. Kavgaya otogardaki di?er esnaflar da kar???nca ortal?k sava? alan?na döndü. Bunun üzerine polis gruplar? ay?rmak için havaya ate? açt?. Takviye polislerin de gelmesiyle kavga güçlükle yat??t?r?ld?. Ç?kan olaylarda çok say?da ki?i ...

Devamını Oku »