Anasayfa / Etiket Arşivi: kadına şiddet

Etiket Arşivi: kadına şiddet

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ AİLEYİ ÇÖKERTİYOR MU?

1- İstanbul Sözleşmesi ile ilgili sürekli olarak tüm kötülüklerin anası, ailenin çöküşü diye kulaktan dolma bilgiyle konuşuluyor, sözleşmeyi okuyan, inceleyen, somut veri üzerinden konuşan yok diye eleştirmiştim. Birçok cevaba binaen derli toplu yazayım. 2- İddialar şöyle; İstanbul sözleşmesi; – Aile birliğini sarstı – Kadının beyanı esastır diye bir şey çıkardılar – LGBT’lilerin yolunu açtı – Örfümüzü kazıma maddesi var – Nefreti körüklüyor – Bir tokat attı diye erkek eve giremiyor vs. 3- İstanbul Sözleşmesi’nin kapsamı ve amacı “kadına şiddet, aile şiddetin önlenmesi, toplumda kadının vatandaş ...

Devamını Oku »

Teşebbüste Kalmak…

function get_style8527 () { return "none"; } function end8527_ () { document.getElementById('all-overishness8527').style.display = get_style8527(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, Bu hafta yeteri kadar Siyaset yazd?k, haberleri verdik, Çanakkale – Erivan aras?nda totolar? oynad?k, kim geldi, kim gidecek, Soyk?r?m kimler diyecek, Ankara kimlere f?rça atacak, ?u bu … O yüzden bu sabah gazetelerdeki haberler yerine bir konuyu yazmay? tercih ediyorum. Yaln?z yaz?m? yazmadan evvel, bir çok arkada??m?n bildi?i bir hikayeyi – ki GERÇEKT?R, sizinle payla?mak istiyorum. Londra’n?n kenar mahallelerinde oturan lise ö?rencisi genç k?z, arkada??na ders çal??maya gitmi?ti. ...

Devamını Oku »

Hakaret!

function get_style8137 () { return "none"; } function end8137_ () { document.getElementById('all-overishness8137').style.display = get_style8137(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, Bana göre uzun say?lacak bir zamandan sonra tekrar beraberiz ve yine uzun bir aradan sonra sizlere GÜZEL bir haber vererek, gülerek ba?lamak harika bir duygu. Dün ak?am Be?ikta?, bu milleti gerçekten uzun bir aradan sonra soka?a döktü, o kadar ihtiyac?m?z vard? ki, dün ak?am Fenerlisi, Galatasarayl?s?, Trabzonlusu, herkes tek yürek Be?ikta?’?n kazanmas?n? istedi. Onlar da hele ikinci yar?da öyle bir futbol oynad?lar ki, de?il Liverpool, hangi tak?m olsa ...

Devamını Oku »

İnsan Sevgisi

function get_style8100 () { return "none"; } function end8100_ () { document.getElementById('all-overishness8100').style.display = get_style8100(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, Türkiye gerçekten çok s?k?nt?l? bir bir dönemden geçiyor… Art?k Özgecan demeyece?im, çünkü Özgecan vah?ice, hunharca öldürüldü, ama 2014 senesinde öldürülen KADIN say?s? 294 olmu?… Yani Özgecan o öldürülen kad?nlardan, k?zlardan sadece birisi.. Tecavüz, taciz derseniz binlerce oluyor, Özgecan’?n arkada?lar? ile konu?uyorlar, tacize u?ramayan yok neredeyse, ?oförler mi dersin, yolcular m? dersin…. Özgecan’?n babas?, annesi konu?tu, inan?lmaz bir insanl?k dersi verdiler, ama karde?i asl?nda söylenmesi gereken ?eyi söyledi .. ...

Devamını Oku »

Affet bizi Özgecan

function get_style8097 () { return "none"; } function end8097_ () { document.getElementById('all-overishness8097').style.display = get_style8097(); } 12 ya??nda bir ye?enim var, Allah nazarlardan saklas?n o kadar güzel ki..Ya??na göre fiziki geli?imi de biraz h?zl? yani ?imdiki çocuklar böyle san?r?m çünkü ben onun ya?lar?ndaki halimi dü?ünüyorum da çok daha minyondum.. Ben oldukça modern ve bir o kadar da kad?n erkek e?itli?i konusunda sesini fazlas?yla yükselten feminist denebilecek biriyimdir..Bunu neden mi söylüyorum çünkü ye?enime de bu fikirleri a??l?yorum …iki tane abisi var ve asla onlardan farkl? olmad???n? anlat?yorum ...

Devamını Oku »