Anasayfa / Etiket Arşivi: kadın cinayetleri

Etiket Arşivi: kadın cinayetleri

Şirketçilik Ne Demek?

function get_style8301 () { return "none"; } function end8301_ () { document.getElementById('all-overishness8301').style.display = get_style8301(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, Sabah kahvemi yapt?m, sigaram? yakt?m, gazeteleri okumaya ba?lad?m. De?i?en hiç bir ?ey yok, hatta her ?ey daha kötüye gidiyor.. * Kad?n cinayetleri …. tam h?zla devam * Tarafs?z Cumhurba?kan?ndan 400 milletvekili talebi …. devam * Ba?kanl?k sistemi talebi ….. devam * Dolar?n art??? …. devam * Kürt sorunu yoktur …… devam * APO PKK’y? topluyor …. devam * ??sizlik art?yor …. devam * Etkisiz muhalefet …. devam * ...

Devamını Oku »

Mahalle Baskısı

function get_style8219 () { return "none"; } function end8219_ () { document.getElementById('all-overishness8219').style.display = get_style8219(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, Bu yazd???m? lütfen yanl?? anlamay?n, demek istedi?imi yaz?m?n içinde anlatmaya çal??aca??m… Tabiri caizse ” Özgecan ülkenin gaz?n? ald?. “ Yani; Özgecan’?n katledilmesi ülkede bir infial do?urdu, herkes tepki gösterdi, asl?nda bu senelerdir gösterilmeyen bir tepkiydi, birikmi? bir tepkiydi, herkes sokaklara döküldü, televizyonda programlar yap?ld?. Siyasiler ç?kt?lar, tek tek aç?klama yapt?lar, herkes Özgecan’?n ad?n? bir yerlere vermeye çal??t?, nas?l bir TEPK? seli, hatta Hükümet EYLEM plan? falan aç?klad?. Her ...

Devamını Oku »

Dinsiz Feministler

function get_style8109 () { return "none"; } function end8109_ () { document.getElementById('all-overishness8109').style.display = get_style8109(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, Art?k ?una inand?m ki, bu ülkede kesinlikle ADALET ve YARGI sistemi TÜRK Halk? ile dalga geçiyor, zerre kadar HASSAS?YETTEN anlam?yor. Özgecan’?n vah?ice katli Türkiye’de bir ?eyleri k?m?ldatt?, ama k?m?ldayan yine HALK oldu sadece, Türkiye ” ?yi hal ” ” Tahrik ” ve ” A??r Tahrik ” denilen ve katillerin, suçlular?n cezas?nda ?ND?R?M yapanlar? gördükçe, ya?anan olaylarda da benzeri olaca?? END??ES? ?le ?DAMI bile konu?maya ba?lam??ken… ?nsan biraz olsun ...

Devamını Oku »

Haftasonu Esintisi ..

function get_style7705 () { return "none"; } function end7705_ () { document.getElementById('all-overishness7705').style.display = get_style7705(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, Her yaz?mda maalesef çok güzel haberler veremiyorum, sürekli ele?tiren bir tarz kullan?yorum, bunu negatif bir insan veya ne bileyim Hükümete acayip tak?nt?l?, olaylara objektif bakamayan biri olarak yapm?yorum ama öyle gözüküyor. Güzel olan ?eyler oldu?unda da yazmaya gayret ediyorum ama bugünün Türkiye’sinde güzel ne oluyor ben göremiyorum herhalde. Neden mi? Bak?n mesela, ad? Selami Yalç?n, 33 ya??nda, madenci. Zonguldak Dilaver Mahallesinde özel bir kömür oca??nda çal???yor. Dün göçük ...

Devamını Oku »

Ağaçsız Ormanlara…

function get_style7690 () { return "none"; } function end7690_ () { document.getElementById('all-overishness7690').style.display = get_style7690(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, Bugün soka?a ç?k?p herhangi birisine sorsan?z ve deseniz ki ” Dünyan?n en büyük orman?n? kuraca??z, orman için en gerekli olan ?ey nedir? “ Herhalde alaca??n?z yan?t ” A?AÇ ” olur, yan?l?yor muyum? Orman demek A?aç demektir. Ama Türkiye’de öyle olmaz, belki takip edemeyen vard?r, k?saca anlatay?m o zaman… Orman ve Su ??leri Bakanl??? taraf?ndan bir proje üretiliyor, ad?n? da “Elmal? Kent Orman? – 7 Bölge-7 Park ” koyuyorlar. ...

Devamını Oku »