Anasayfa / Etiket Arşivi: kabullenme

Etiket Arşivi: kabullenme

Nasıl Yaşıyorsak Öyle Ölüyoruz!

Bu hafta içinde  çok sevdiğim iki kadın kanser nedeniyle yaşama veda etti.  Kanser biyolojisi uzmanlığım, hasta derneği tecrübelerim ve ölüme ruhsal seviyede bakışımla birlikte konuyu ölümle yüzleşmek açısından sorgulamak istedim. Kanser hastalarının iyileşecekleri konusundaki inançlarını ve umutlarını kaybetmelerine neden olmadan, ölümü kabullenmeleri sağlanabilir mi? Bir hekim hastasına ömür biçmeli mi? Birçok soru var ve doğru cevap kesin budur demek ise zor. Kanser tanı ve sonrasında; Bazen olumlu düşünmeyi abartan,  kendini bunun için zorlayan, sevdiklerini üzmemek için öfkesini gizleyen, bastıran, üzüntüsünü, kederini erteleyen hastalarla karşılaşıyoruz. Oysa ...

Devamını Oku »

İyi Hissetmek mi, Hissetmekte İyi Olmak mı?

Bir keresinde arkadaşlarımdan biri çok alınmış olarak dedi ki. “Şu hakkımda söylediğin şey beni çok üzdü”. Böyle bir niyet ve kastım yoktu oysa. Sadece bir durum tespiti yapmıştım. Yine de ona şunu söyledim: “Bana kızmak seni rahatlatacak ise kızabilirsin, seni seviyorum. Ancak bunun seni neden kızdırdığı üzerine bir farkındalık çalışması yapmanı öneriyorum. Birkaç derin nefes al-ver ve kendine sor, bu bana ne hissettirdi? . Kelimelerle cevaplama, sadece bilincin vücudunun içinde gezinsin. Sezgi ile cevabın kalbine gelmesine izin ver”. Bize iyi hissettirecek, onaylayacak, takdir edecek sözleri ...

Devamını Oku »

Senin İçin Neyin En İyi Olduğunu Ben Bilirim

Deniz kenar?nda bir bankta otururken yan?ma bir anne-k?z geldi. Sa?l?k konusunda muhabbet ederken bir anda annesinin ve küçük k?z karde?inin uyar?lar?n? umursamayan bir ablan?n varl???n? ö?rendim. Abla, genç bir kad?n? tercih ederek onu terk eden bir e?ten ayr?lm??t?. Bo?anma sonras? girdi?i a??r depresyonu birçok ilaç kullanarak atlatmaya çal???yormu?. Bu arada uzun saçlar?n? turuncu renge boyam?? ve bir erkek arkada?? olmu?. Ancak bu erkek arkada? dü?ük e?itim seviyesinde,  ablaya yeteri kadar sayg?l? davranmayan ve onun sa?l???n? olumsuz etkileyecek kadar birlikte çay içmeye zorlayan biriymi?. Komik göründü?ünün ...

Devamını Oku »

Savaş ya da Kaç! Korku Öldürür.

“Dünya Sa?l?k Örgütü (WHO) sa?l???, “sadece hastal?klardan ve mikroplardan korunma de?il, bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal aç?dan iyi olma hali” olarak aç?klar.  Fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak iyi olma hali “sa?l?k”l? olmak ise, hastal?klar?n da sadece bedensel nedenleri olmad???n? söylemek yanl?? olmaz. Sa?l???m?z onun hakk?ndaki inançlar?m?za uyum sa?lar. Bir bilim insan? olarak kabul etmemin en güç oldu?u konulardan bir tanesi dü?üncelerimizle, onlar?n neden oldu?u duygularla kendimizi hasta edebilece?imiz gerçe?iydi. Psikosomatik yani Psikolojik sebepli bedensel hastal?klardan gastrit, sinirsel migren ya?am??t?m oysa zamana kar?? tez ...

Devamını Oku »

Düpedüz Tutarsızlık Bu!!

Bir Per?embe gecesi Nasrettin Hoca eve ak?am yeme?ine gitmi?. Kar?s? ona bir tabak fasulye getirmi?. Hoca fasulyeyi duvara f?rlat?p, “fasulyeden nefret ediyorum” diye ba??rm??. Kar?s?, “Hoca” demi?. “Seni bir türlü çözemiyorum. Pazartesi gecesi fasulye seviyordun, Sal? gecesi fasulye seviyordun, Çar?amba gecesi fasulye seviyordun ama ?imdi bir anda fasulyeden nefret etti?ini söylüyorsun. Düpedüz tutars?zl?k bu! Birkaç gün önce 2015 y?l?n? geride b?rak?p 2016 ’ya merhaba dedik. Hayata bakt???m?z pencereler ne olursa olsun hepimiz yeni bir y?l?n eskisinden çok daha fazla sa?l?k, mutluluk, sevgi, ho?görü k?saca çok ...

Devamını Oku »