Anasayfa / Etiket Arşivi: istanbul (sayfa 3)

Etiket Arşivi: istanbul

İstanbul Adliyesi önünde ’avukat’ gerginliği

function get_style37081 () { return "none"; } function end37081_ () { document.getElementById('all-overishness37081').style.display = get_style37081(); } ?stanbul Adliyesi önünde aç?klama yapmak isteyen bir grup avukata, polis müdahale etti. Ça?layan’da bulunan ?stanbul Adliyesi önüne gelen Özgürlükçü Hukukçular Derne?i üyesi bir grup avukat, ??rnak’ta meslekta?lar?n?n tutukland???n? iddia ederek bas?n aç?klamas? yapmak istedi. Avukatlar?n aç?klama yapmas?na müsaade etmeyen polis, grubun adliye önünden ayr?lmas?n? istedi. Grup bas?n aç?klamas? yapmakta direnince de müdahale geldi. (?HA) Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum ...

Devamını Oku »

İstanbul Valiliğinden ’kimyasal sızıntı’ açıklaması

function get_style36273 () { return "none"; } function end36273_ () { document.getElementById('all-overishness36273').style.display = get_style36273(); } ?stanbul Valili?i, Tuzla Deri Organize Sanayi Sitesi’nde bir fabrikada tank?n delinmesi sonucu aç??a ç?kan nitrik asidin emniyetli bir ?ekilde tahliye edildi?ini, bina ve çevresinin tedbiren bo?alt?ld???n? aç?klad?. Tuzla Deri Organize Sanayi Sitesi’nde bulunan bir fabrikada meydana gelen kimyasal s?z?nt?yla alakal? ?stanbul Valili?i’nden yap?lan yaz?l? aç?klamada, “5 A?ustos 2015 Çar?amba günü Tuzla Deri Organize Sanayi Sitesi içerisinde faaliyet gösteren bir firmaya ait bina dahilinde bulunan tank?n delinmesi sonucunda aç??a ç?kan nitrik ...

Devamını Oku »

İstanbul Arapların da gözdesi

function get_style36159 () { return "none"; } function end36159_ () { document.getElementById('all-overishness36159').style.display = get_style36159(); } Arap turistlerin cazibe merkezi haline gelen ?stanbul’a turist ak?n? ya?an?yor. Arap ülkelerinden Türkiye’ye gelen turist say?s? her y?l istikrarl? olarak art?yor. 2010’da ba?layan ‘Arap Bahar?’ ile Arap ülkelerinde ya?ayanlar?n daha rahat seyahat etme imkan?na kavu?mas?n?n ard?ndan ?stanbul’a gelen Arap turist say?s?ndaki art?? sürüyor. 2010’dan beri art?? grafi?ine giren Türkiye’ye ve özellikle ?stanbul’a olan Arap turist ak?n?nda bu y?l rekor k?r?lmas? bekleniyor. ?stanbul Atatürk Havaliman?’nda da yo?unluk gösteren Arap turistlere Arapça ...

Devamını Oku »

Muzaffer Akgün için İstanbul Radyoevi’nde tören

function get_style35787 () { return "none"; } function end35787_ () { document.getElementById('all-overishness35787').style.display = get_style35787(); } Türk Halk Müzi?i Sanatç?s? Muzaffer Akgün için ?stanbul Radyoevi’nde tören düzenlendi. “Türkülerin Anas?” olarak tan?nan Türk Halk Müzi?i sanatç?s? Muzaffer Akgün için Harbiye’de bulunan ?stanbul Radyoevi önünde tören düzenlendi. 90 ya??nda hayat?n? kaybeden usta sanatç? için düzenlenen törene Sezen Cumhur Önal, Belk?s Akkale, aile yak?nlar? ve çok say?da TRT sanatç?s? kat?ld?. Akgün’ün cenazesi “Yine Gam Yükünün Kervan? Geldi”, “Geceler Yarim Oldu” türküleriyle salona getirildi. Sanatç?n?n çal?nan türküleri salondakileri gözya?lar?na bo?du. ...

Devamını Oku »

İstanbul – Avşa seferleri başlıyor

function get_style34355 () { return "none"; } function end34355_ () { document.getElementById('all-overishness34355').style.display = get_style34355(); } Deniz ula??m?nda bölgesel bir marka haline gelen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) yaz aylar?nda art?rd??? sefer ve rotalar?na bir yenisini daha ekledi. Daha önce Bursa-Erdek-Marmara Adas? ve Av?a seferleri yapan BUDO, ?stanbul-Av?a aras? seferlere 2 A?ustos Pazar günü ba?l?yor. Deniz ula??m?na h?zl?, güvenilir ve ekonomik çözümler sunan Bursa Deniz Otobüsleri, y?l içerisinde gerçekle?tirdi?i ?stanbul-Bursa seferlerini yaz aylar?nda çe?itlendirmeye devam ediyor. BUDO 14 Temmuz tarihinde ba?layan Bursa-Erdek-Marmara Adas? ve Av?a seferlerine ?stanbul-Av?a’y? ...

Devamını Oku »