Anasayfa / Etiket Arşivi: istanbul (sayfa 11)

Etiket Arşivi: istanbul

BİENAL mi?

Ülkemizde özellikle belli kavramlar?n sergilenmesinde noksanl?k oldu?unu dü?ünüyorum. Sanat?n içinde olmama ra?men fikrimde ciddiyet olu?turmuyor. Amac?na ula?mad???na inan?yorum. Neden ? diye sorarsan?z.  Sanat? anlatmak için sanattan anlamak gerekir. Anlamak içinse önce bilmek gerekir. Ö?retmek için ise de ö?renmek gerekir. Kavram? henüz tan?mlayamam??ken yorumlanmas? bekleniyor. Zemini sa?lam olmayan bina gibi, en ufak bir depremde çat?rd?yor. Yani kafam?z kar???yor. Bu da ne YA! dedirtiyor.  Toplum için yap?lan organizasyonlarda fikir sadece belli bir kültüre sahip ki?ilere hitap edilir ise körler sa??rlar birbirini a??rl?yor demektir. Yasal protesto gösterisi gibi… ...

Devamını Oku »