Anasayfa / Etiket Arşivi: istanbul (sayfa 10)

Etiket Arşivi: istanbul

İstanbul Mursi’ye sahip çıkıyor

function get_style9739 () { return "none"; } function end9739_ () { document.getElementById('all-overishness9739').style.display = get_style9739(); } ?stanbul’da 28 farkl? sivil toplum kurulu?u yar?n, M?s?r’da darbeyle görevinden uzakla?t?r?lan ülkenin seçilmi? ilk cumhurba?kan? Muhammed Mursi hakk?nda verilen idam karar?n? protesto edecek. Ümmetin Adamlar?na Destek Platformundan yap?lan aç?klamada, aralar?nda ?HH ?nsani Yard?m Vakf?, Milli Türk Talebe Birli?i, Miras?m?z Derne?i, Dünya Dostluk ve Karde?lik Platformu, ?leti?im Platformu ve Hukukçular Derne?inin de bulundu?u 28 ayr? kurulu?, yar?n ?stanbul Fatih’teki Saraçhane Park?’nda idam karar?n? protesto edecek. PROGRAM Aç?klamada, ?hvan’?n temsilcilerinin de yer ...

Devamını Oku »

İstanbul…

function get_style3957 () { return "none"; } function end3957_ () { document.getElementById('all-overishness3957').style.display = get_style3957(); } ?stanbul, özledi?imsin… Kavu?aca??z yak?n… ?çimde ya??yorsun, kimse bilmiyor veya kimileri ‘hayal’ san?yor. Ben biliyorum, insan isterse, ‘hayaller gerçek oluyor’… A?klar?n en güzelini ya??yoruz kar??l?kl?… Uzaktan uza?a, eee tabii ?imdilik. Hissediyorum, sen de beni özledin. Yak?nda alacaks?n kendine. Özlemin körükledi?i sevginin ate?idir vuslat? ya?atan, inan?yorum… Tad?n? ç?kar?yorum bugünün, Bursa’n?n. Her do?an güne?te akl?ma dü?üyor sokaklar?n. “Gideyim” diyorum hemen atlay?p, nas?lsa yollar benim, yar?n sabah dönerim yine, kim tutar? Hat?rl?yorum bazen geçen ...

Devamını Oku »

İnsan Vücudu Ruhu yada Sadece Uçmak

Dü?ünün özgür oldu?unuzu, size ba?l? ba??ml? kimsenin bir ?eyin olmad???n?.  Bir balona bindi?inizi dü?ünün. Ancak balon havalanm?yor. Sebep? A??rl?klar? balonu yerde tutuyor. Ne yapmak istiyoruz. Uçmak. Nereye? Nereye olursa gökyüzüne.  O zaman balondaki a??rl?klar?n iplerini kesin. Ama hepsini de?il azar azar a??rl?klar? b?rak?n ki uçabilesiniz.  Problemler haritas?ndan uzakla??p yeniden do?u? hissiyat?na do?ru.. Yerden yükseldikçe a??rl?klar? atmaya devam edin. Yönünüzü belirlemek için. Hafifli?in tad?n? ç?kart?n. Herkes her ?ey kendi ba??n?n çaresine bakar. Siz bakmay?n. Ba??n?z? ba?ka yöne çevirin.  Ba?ka ?eylere bak?n. Ke?fedin. Dinç hissedin.  Ayaklar?n?z sa?lam ...

Devamını Oku »

Istanbul`da Bir Amerikan Dizisi; Homeland

function get_style2861 () { return "none"; } function end2861_ () { document.getElementById('all-overishness2861').style.display = get_style2861(); }   Amerika`da milyonlari ekran karsisina kitleyen, Yayin haklari Avrupa da bircok ülkede satilan ve internet üzerinden Türkiye`de de binlerce takipciye ulasan 5 Golden Globes ödüllü Homeland 3. Sezonu 15 Aralik 2013 de yayinlanan 12. Bölümü ile final yapti.   Aslinda bu ay yazimizda Homeland`dan bahsetmemizin sebebi dizinin 3. sezonuda basariyla bitirmesinden cok, özellikte son bölümde dizinin bas karakteri Carrie Mathison in yeni görev yerinin CIA in Istanbul da ki bas ajani ...

Devamını Oku »

Joan Miró

Diyorum ya körler sa??rlar birbirini a??rlamas?n sanata ula??ls?n. Sadece sanat severler, sanatç?lar, koleksiyonerler, e?itimciler, entelektüel geçinenler ya da hava atmak sananlar, sergi ziyaret etmesin. Hiç yoktan iyidir ancak herkes ula?s?n lüks olmas?n. Sanatç?lar?n maddi kayg?lar? olmaz manevi kayg?lar? olur. Dünyaca ünlü eserler ülkemize geliyor. Resimde, müzikte, tiyatroda ve daha birçok sanat dal?nda. En çok avm gezen millet olmayal?m. ?nsan bilmedi?ini merak etmez. Sanat? sevdirin. Nas?l diye sormay?n. Bilgilendirin. E?itin. Özendirin. Gezdirerek ö?retin. Çok ?ansl?y?z. Fark ettirin.  Sanat gelece?imizdir. Duyular?m?z? var edendir. Bilmesek bile hissettirendir. Evrenseldir ...

Devamını Oku »