Anasayfa / Etiket Arşivi: istanbul

Etiket Arşivi: istanbul

İstanbul Nasıl Kuruldu?

1- Tüm gündem İstanbul seçimleri ise bir #pazar floodu ile İstanbul nasıl kurulmuş yazalım. MS 3. yüzyılda Roma bunalım ve istikrarsızlık içindedir. 50 yıl içinde en az yirmi imparator tahta geçmiş ya öldürülmüş ya da savaşta ölmüştü. İstikrarsızlığın yanı sıra güvenlik de yoktu. 2- Romalıların birçok cephede savaştığı bu dönemin en başarılı imparatoru Aurelian olur. MS 270-275 arası 5 yıl gibi bir sürede önemli zaferler kazanır. Aurelian Roma tarihinde bir ilki yani saldırganlardan korunmak için Roma’nın çevresine duvar inşaasını başlatır. 3- Aurelian, inşaasına başladığı bu ...

Devamını Oku »

İstanbulda İçme Suyuna Kanalizasyon karıştı mı?

?SK? den ?çme sular?na kanalizasyon kar??ma iddias? hakk?nda önemli aç?klama geldi. ??te aç?klama:

Devamını Oku »

İstanbul Otogarında büyük kavga !

function get_style42294 () { return "none"; } function end42294_ () { document.getElementById('all-overishness42294').style.display = get_style42294(); } Otogarda taksiciler b?çak ve sopalarla birbirine girdi. Polis havaya ate? açmak zorunda kald?. Büyük ?stanbul Otogar?’nda çal??an taksiciler aras?nda kavga ç?kt?. Taksiciler birbirlerine b?çak, sopa ve sandalyelerle sald?rd?. Otogardaki polisler kavgay? ay?rmakta güçlük çekince olay yerine takviye polis ça?r?ld?. Kavgaya otogardaki di?er esnaflar da kar???nca ortal?k sava? alan?na döndü. Bunun üzerine polis gruplar? ay?rmak için havaya ate? açt?. Takviye polislerin de gelmesiyle kavga güçlükle yat??t?r?ld?. Ç?kan olaylarda çok say?da ki?i ...

Devamını Oku »

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na da saldırı düzenlemişlerdi

function get_style42068 () { return "none"; } function end42068_ () { document.getElementById('all-overishness42068').style.display = get_style42068(); } Dolmabahçe Saray?’nda nöbet tutan polislere bombal? sald?r? düzenleyen zanl?lar?n AK Parti ?stanbul ?l Ba?kanl???’na silahl? sald?r? düzenleyen ki?iler oldu?u belirlendi. Dolmabahçe Saray? Saltanat Kap?s?’nda nöbet tutan polislere yönelik düzenlenen sald?r?ya ili?kin ?stanbul Valili?i’nden yaz?l? aç?klama yap?ld?. Aç?klamada, “19.08.2015 Çar?amba günü saat 14.30 s?ralar?nda Dolmabahçe Saray?’ndaki sayg? nöbeti tutan polislerin bulundu?u noktaya yönelik terör örgütü mensuplar?nca el bombal? ve silahl? bir sald?r? gerçekle?tirilmi?tir. Güvenlik güçlerimiz taraf?ndan an?nda kar??l?k verilmesi üzerine olay ...

Devamını Oku »

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Yılmaz cinayetten tutuklandı

function get_style41397 () { return "none"; } function end41397_ () { document.getElementById('all-overishness41397').style.display = get_style41397(); } Trafikte tart??t??? motosiklet sürücüsünü tabancas?yla vurarak öldüren ?stanbul Emniyet Müdür Yard?mc?s? Celal Y?lmaz, ç?kar?ld??? mahkemece tutukland?. Edinilen bilgiye göre, ?stanbul Emniyet Müdür Yard?mc?s? Celal Y?lmaz, e?iyle birlikte dün gece saat 01.00 s?ralar?nda Halkal?’da polis lojmanlar?ndaki evine giderken, trafikte motosikletli Ahmet Sülü?o?lu isimli bir ?ah?s ile tart??maya ba?lad?. Kanl? biten tart??man?n ard?ndan Y?lmaz, dün gece 01.00 s?ralar?nda 155 Polis ?mdat Hatt?n? arayarak, motosiklet sürücüsü Ahmet Sülü?o?lu’nu tabancas?yla vurdu?unu bildirdi. Silah?yla birlikte ...

Devamını Oku »