Anasayfa / Etiket Arşivi: İŞİTME ENGELLİLER VE AİLELERİ DERNEĞİ

Etiket Arşivi: İŞİTME ENGELLİLER VE AİLELERİ DERNEĞİ

İŞİTME ENGELLİLERİN BANKALARDA SORUNLARI DEVAM EDİYOR

BM’ye göre ülkemizde 2,5 milyon sağır ve işitme engelli vatandaşımız yaşamakta olup hizmetlere erişim hakkı BM Engelli Hakları Sözleşmesi (Madde 5 Ayrımcılık Yapılmaması ve Eşitlik, Madde 9 Erişilebilirlik, Madde 21 Bilgiye Erişim) ile güvence altına alınmıştır. BDDK, Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelikte bankacılık hizmetlerine ve çağrı merkezlerine erişim için tedbirler alınması gerektiği vurgulanmıştır: 1) Bankacılık hizmetlerinin erişilebilirliğine ilişkin genel ilkeler Madde 4 – (1) Banka, hizmetlerini ve ürünlerini planlarken, engelli müşterilerin kullanımına ilişkin gereksinimleri dikkate alır 2)Çağrı merkezleri üzerinden sunulan hizmetlerin erişilebilirliğine ilişkin genel ilkeler ...

Devamını Oku »

Televizyonda İşitme Engelliler için Türkçe alt yazı zorunluluğu getirildi

3 Nisan 2014 (dün) de yayınlanan resmi gazetede “devrim” niteliğinde bir karar yayınlandı. İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği’nin yıllardır süren mücadelesi sonucunda Türk TV kanallarında artık yurtdışındaki tv kanallarında olduğu gibi Türk televizyon kanallarında Türkçe altyazı hizmeti zorunlu oldu. İşitme engellilerin yıllardır süren konuşmaları anlayamama çilesi ve feryadı son bulacağı gibi Türkiye yurtdışında işitme engelliler için düzenlenmiş bir seminerde çekilmiş ekteki fotoğraftan görüldüğü gibi altyazı hizmeti için teletex numaraları olan diğer Avrupa ülkeleri arasında “0” (yani yok) olarak yer almayacak. Yasa bu haliyle sevindirici olup ...

Devamını Oku »

Halk Eğitim Merkezlerinde İleri Seviye İşaret Dili Kursları Açılsın Kampanyası

function get_style3032 () { return "none"; } function end3032_ () { document.getElementById('all-overishness3032').style.display = get_style3032(); } ???TME ENGELL?LER VE A?LELER? DERNE?? – www.ied.org.tr Halk E?itim Merkezlerinde ?leri Seviye ??aret Dili Kurslar? Aç?ls?n Kampanyas? ??aret dili e?itimi almak isteyen vatanda?lar?m?z için iyi bir imkân olan ve Türkiye’nin çe?itli illerinde yayg?n olan Halk E?itim Merkezlerinin baz? ?ubelerinde 1. kur i?aret dili kursunu bitirip devam etmek isteyen vatanda?lar?m?z e?itime devam edemiyor, i?aret dili bilgilerini ilerletemiyor. Bunun sebebi 2. kura kat?l?mda “önlisans ?art?” aranmakta olup i?aret dili e?itimi 3 ay ...

Devamını Oku »

#İşitmeEngelliyeEğitimŞart ( İşitme Engelliler ve Rehabilitasyon Desteği Semineri )

function get_style2629 () { return "none"; } function end2629_ () { document.getElementById('all-overishness2629').style.display = get_style2629(); } “E??T?M ?ART!” ???TME ENGELL?LER VE REHAB?L?TASYON DESTE?? SEM?NER? – 15 ARALIK PAZAR SAAT: 13:00  ( ?SP?RTOHANE / ATAKÖY BAKIRKÖY (Mimar Sinan ?lkö?retim Okulu Yan? 7-8. K?s?m Ataköy Bak?rköy ?stanbul ) Program: 13:00 – 14:00 – Viki Özromano (??itme Engelliler ve Aileleri Derne?i Ba?kan?) Aç?l??, ??itme Engelliler ve Aileleri Derne?i Hakk?nda Bilgi Elfida Güler (??itme Engelliler ve Aileleri Derne?i Gençlik Komisyonu Ba?kan Yard?mc?s?) taraf?ndan aile bilgilendirmesi Onur Cantimur (??itme Engelliler ve ...

Devamını Oku »

#1AralıktaEngelleriKaldır

function get_style2441 () { return "none"; } function end2441_ () { document.getElementById('all-overishness2441').style.display = get_style2441(); } Türkiye’de engelliler her y?l 3 Aral?k’ta hat?rlan?yorlar. 3 Aral?k’ta yetkililer taraf?ndan çe?itli konu?malar yap?l?yor, e?lenceler düzenleniyor. Ancak sorunlar tamamen bitece?ine ne yaz?k ki yeni sorunlarla daha da art?yor. ??aret dili, kulak arkas? cihaz ve koklear implant kullanan tüm ??itme engelliler, aileleri, tercümanlar, gönüllüler 1 Aral?k 2013 Pazar günü saat 14:00 de Taksim’deki Galatasaray lisesi önünde seslerini duyurmak için toplan?yor. Bu toplant?da bas?n mensuplar?n? da bekliyorlar. Saat: 15:00’de düzenlenecek konu?mada a?a??daki ...

Devamını Oku »