Anasayfa / Etiket Arşivi: insanlık suçu

Etiket Arşivi: insanlık suçu

Tecavüz İnsanlık Suçudur!!!!

TECAVÜZ ?NSANLIK SUÇUDUR!!!!

Devamını Oku »

Çocuk Gelinler. İnsanlığın utancı

function get_style3294 () { return "none"; } function end3294_ () { document.getElementById('all-overishness3294').style.display = get_style3294(); } Çocuklar?m?z. Yar?nlar?m?za umutla bakmam?z? sa?layan biricik yavrular?m?z. Gözümüzden daha fazla sak?nmam?z gereken CaN varl?klar. Bir ömrü bizle payla?mak için severek beden denilen elbiseyi giymeyi göze alan indigolar. Emanet olarak onlardan ald???m?z dünyay?, tertemiz bizden teslim almay? bekleyen gelece?in ???k varl?klar?. Erkeklerin egemen oldu?u ataerkil toplumlarda hayat? ya?arken zorlanan, daha do?rusu erkeklerin zorla?t?rd??? kad?nlar?m?z. Eline çocu?unu ald?ktan sonra bir de?il iki kaderi birden s?rt?nda ta??mas? gereken kad?nlar?m?z. Hele do?urdu?u k?z çocu?u ...

Devamını Oku »