Anasayfa / Etiket Arşivi: İnsan hakları ihlal raporu

Etiket Arşivi: İnsan hakları ihlal raporu

Birinciği Kaçırdık !!!!

function get_style8006 () { return "none"; } function end8006_ () { document.getElementById('all-overishness8006').style.display = get_style8006(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, Maalesef k?l pay? ile birincili?i kaç?rd?k, Türkiye ikinci oldu. Halbuki bu sefer çok umutluyduk, iyi çal??m??t?k, ama hakk?m?z? yediler ve RUSYA birinci olurken, TÜRK?YE ikinci oldu. ?imdi hay?rd?r, bilmedi?imiz bir yerde ULUSAL bir yar??ma m? vard? da kaç?rd?k diye dü?ünenler olmu?tur mutlaka. Eh yar??ma say?l?r. Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi taraf?ndan yay?nlanan rapora göre; Türkiye hakk?nda 101 karar aç?klam?? ve bu kararlar?n 94 tanesinin içinde en az 1 madde ...

Devamını Oku »