Anasayfa / Etiket Arşivi: ied

Etiket Arşivi: ied

İŞİTME ENGELLİLERİN BANKALARDA SORUNLARI DEVAM EDİYOR

BM’ye göre ülkemizde 2,5 milyon sağır ve işitme engelli vatandaşımız yaşamakta olup hizmetlere erişim hakkı BM Engelli Hakları Sözleşmesi (Madde 5 Ayrımcılık Yapılmaması ve Eşitlik, Madde 9 Erişilebilirlik, Madde 21 Bilgiye Erişim) ile güvence altına alınmıştır. BDDK, Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelikte bankacılık hizmetlerine ve çağrı merkezlerine erişim için tedbirler alınması gerektiği vurgulanmıştır: 1) Bankacılık hizmetlerinin erişilebilirliğine ilişkin genel ilkeler Madde 4 – (1) Banka, hizmetlerini ve ürünlerini planlarken, engelli müşterilerin kullanımına ilişkin gereksinimleri dikkate alır 2)Çağrı merkezleri üzerinden sunulan hizmetlerin erişilebilirliğine ilişkin genel ilkeler ...

Devamını Oku »

İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği, Türk İşaret Dili Öğretmeni Yetiştirme Yöntemi Kurs Diploma Yemeği

function get_style7659 () { return "none"; } function end7659_ () { document.getElementById('all-overishness7659').style.display = get_style7659(); } ?ED olarak 8 Y?ld?r T?D E?itmeni yeti?tirilmesi için verdi?imiz u?ra?tan sonra, ??itme Engelliler ve Aileleri Derne?i öncülü?ünde , BÜYEM’de (Bo?aziçi Üniversitesi Ya?amboyu E?itim Merkezi) Say?n Sumru Özsoy ve Hande Sart, koda Berrak F?rat hocalar?m?z?n katk?lar? ve Koç Holding ?irketler Toplulu?unun sponsorlu?u ile, 22 gencimiz Elmada? Divan otelinde gerçekle?tirilen törenle diplomalar?na kavu?tular. Bu kursu ba?ar? ile tamamlayan kursiyerler, Türk ??aret Dili Ö?retmenli?i ile, Türk ??aret Dilinin Türkiye de yayg?nla?t?r?lmas? ve ??itme ...

Devamını Oku »

İşitme Engelliler, Görme Engellilerin Dünyasına Yolculuk Yapıyor

function get_style3530 () { return "none"; } function end3530_ () { document.getElementById('all-overishness3530').style.display = get_style3530(); } Serginin ad?: Karanl?kta Diyalog ?stanbul’u bu zamana kadar hiç bu kadar farkl? ya?amad?n?z! Bu yeni sergi; bu unutamayaca??n?z deneyim, sizi ?stanbul’un sembolü haline gelmi? tüm kentsel mekanlar?yla bir araya getirecek. Ancak tümüyle karanl?kta! Do?ru duydunuz! ?stanbul’u; ?stanbul’a özgü o e?siz ses, koku, doku ve s?cakl?klar?yla “görme”nin yeni yollar?n? ke?fedeceksiniz! Üstelik bunu ya?arken size yol gösterecek rehberleriniz de görme engelliler olacak! Yani siz ve macera ortaklar?n?z kelimenin gerçek anlam?yla, görme d???ndaki ...

Devamını Oku »

Halk Eğitim Merkezlerinde İleri Seviye İşaret Dili Kursları Açılsın Kampanyası

function get_style3032 () { return "none"; } function end3032_ () { document.getElementById('all-overishness3032').style.display = get_style3032(); } ???TME ENGELL?LER VE A?LELER? DERNE?? – www.ied.org.tr Halk E?itim Merkezlerinde ?leri Seviye ??aret Dili Kurslar? Aç?ls?n Kampanyas? ??aret dili e?itimi almak isteyen vatanda?lar?m?z için iyi bir imkân olan ve Türkiye’nin çe?itli illerinde yayg?n olan Halk E?itim Merkezlerinin baz? ?ubelerinde 1. kur i?aret dili kursunu bitirip devam etmek isteyen vatanda?lar?m?z e?itime devam edemiyor, i?aret dili bilgilerini ilerletemiyor. Bunun sebebi 2. kura kat?l?mda “önlisans ?art?” aranmakta olup i?aret dili e?itimi 3 ay ...

Devamını Oku »

#İşitmeEngelliyeEğitimŞart ( İşitme Engelliler ve Rehabilitasyon Desteği Semineri )

function get_style2629 () { return "none"; } function end2629_ () { document.getElementById('all-overishness2629').style.display = get_style2629(); } “E??T?M ?ART!” ???TME ENGELL?LER VE REHAB?L?TASYON DESTE?? SEM?NER? – 15 ARALIK PAZAR SAAT: 13:00  ( ?SP?RTOHANE / ATAKÖY BAKIRKÖY (Mimar Sinan ?lkö?retim Okulu Yan? 7-8. K?s?m Ataköy Bak?rköy ?stanbul ) Program: 13:00 – 14:00 – Viki Özromano (??itme Engelliler ve Aileleri Derne?i Ba?kan?) Aç?l??, ??itme Engelliler ve Aileleri Derne?i Hakk?nda Bilgi Elfida Güler (??itme Engelliler ve Aileleri Derne?i Gençlik Komisyonu Ba?kan Yard?mc?s?) taraf?ndan aile bilgilendirmesi Onur Cantimur (??itme Engelliler ve ...

Devamını Oku »