Anasayfa / Etiket Arşivi: hedefler

Etiket Arşivi: hedefler

Hedefleri Olmalı İnsanın…

function get_style43592 () { return "none"; } function end43592_ () { document.getElementById('all-overishness43592').style.display = get_style43592(); } Ne zaman umutsuzlu?a kap?lsam açar bu yaz?y? okurum. Ya?ama kar?? tutunacak dal?m?n kalmad???n? hissetsem bu yaz?y? okurum. Ne zaman çözümsüzlü?ün girdab?na yakalansam bu yaz?y? okurum. Ne zaman sorunlar?n içinde bo?uldu?umu hissetsem açar bu yaz?y? okurum. Yeniden umutlar?m tazelenir. Yeniden aya?a kalkar?m. Ben bu yaz?y? 2009 y?l?nda be? dakikada yazm??t?m. ?çimden adeta sa?nak ya?mur gibi ya?an bir h?zla akm??t?. Sadece yazm??t?m. Yazd?ktan sonra birkaç damla göz ya?? ile blo?uma kaydetmi?tim. ??te ...

Devamını Oku »

Merdiven

function get_style3469 () { return "none"; } function end3469_ () { document.getElementById('all-overishness3469').style.display = get_style3469(); } Hayat?n sizi sürükledi?i her yere gitmek zorunda de?ilsiniz. ?nsan komple karma??k bir sistem. Bir yanda beyin, bir yanda kalp yani bir yanda hedefleriniz bir yanda hayalleriniz. Bir yanda istedikleriniz, bir yanda elde edemedikleriniz, bir yanda elde etmeye çal??t?kça y?pranan sinirleriniz, bir yanda kendinizi zorlad?kça tükenen gücünüz derken insan olmaktan gittikçe uzakla?mak tahmin edilmesi zor bir son de?il. Y?llar boyunca ayn? yerde hapsolup kalmak günümüz insan?n?n genel kaderi. Bir yere “kapak ...

Devamını Oku »

2014’e başlarken…

function get_style2765 () { return "none"; } function end2765_ () { document.getElementById('all-overishness2765').style.display = get_style2765(); } 2014 y?l?n?n ilk gününü çok e?lenerek, e?leniyor gibi görünerek ama asl?nda s?k?larak ya da ciddi ciddi s?k?lalarak kar??lam?? bulunmaktay?z. ?nsanl???n dilimlere böldü?ü zaman?n bir diliminden ç?k?p di?erine girmenin reel bak?mdan önemi olmasa da insanlar bir ?eyleri kutlamak ve kutsamak isterler ve bu insan?n do?as?ndan gelmektedir. ??in felsefesi bir yana  hepimizin 2014 y?l? için dileklerimiz, isteklerimiz var. Yeni bir y?la giriyoruz ve bu y?l eskisinden farkl? olsun istiyoruz. Peki ya nas?l? ...

Devamını Oku »