Anasayfa / Etiket Arşivi: HDP

Etiket Arşivi: HDP

HDP binasına Türk bayrakları astılar

function get_style42666 () { return "none"; } function end42666_ () { document.getElementById('all-overishness42666').style.display = get_style42666(); } Burdur’da ?ehit Hakan Aktürk’ün topra?a verilmesinin ard?ndan ak?am saatlerinde kent meydan?nda bir araya gelen bir grup, HDP il binas?n?n camlar?n? k?r?p giri? ve balkona Türk bayra?? ast?. Öfkesi dinmeyen grup, kent meydan?ndaki HDP tabelalar?n? da yakt?. Siirt’te ?ehit dü?en Jandarma Uzman Çavu? Hakan Aktürk’ün ebediyete u?urlanmas?n?n ard?ndan Burdur’da teröre yönelik tepki dinmedi. Ak?am saatlerinde Burdur Cumhuriyet meydan?nda bir araya gelen bir grup genç, araçlar?yla konvoy olu?turarak ?ehir turu düzenledi. Türk ...

Devamını Oku »

HDP Parti Sözcüsü: “Seçim hükümetinden kaçınmayacağız’’

function get_style41679 () { return "none"; } function end41679_ () { document.getElementById('all-overishness41679').style.display = get_style41679(); } HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, “Seçim hükümetinden kaç?nmayaca??m?z? ve Türkiye’nin güvenlik içerisinde, seçime gidilmesi konusunda elbette ki bir sorumluluk üstlenece?imizi beyan ediyoruz. Bugün ak?am Ba?bakan görevi iade eder, Cumhurba?kan? da ikinci partiye görev verirse 5 gün içerisinde CHP’nin bize getirece?i her teklife aç???z” dedi. HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, MYK toplant?s? devam ederken parti genel merkezinde bas?n toplant?s? düzenledi. Bilgen, yapt??? aç?klamada, “Türkiye’yi bir sava? ortam?nda seçime götürme aray???nda, niyeti ...

Devamını Oku »

“HDP hariç her siyasi parti ile görüşürüz”

function get_style41591 () { return "none"; } function end41591_ () { document.getElementById('all-overishness41591').style.display = get_style41591(); } MHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Semih Yalç?n, HDP d???ndaki siyasi partilere kap?lar?n?n aç?k oldu?unu kaydederek, neden HDP’ye kap?lar?n?n kapal? oldu?unun ise belli oldu?unu söyledi. Ba?bakan Ahmet Davuto?lu ile MHP Lideri Devlet Bahçeli aras?nda yap?lan görü?menin nezaket ölçüleri içinde gerçekle?ti?ini belirten ve ülke meseleleri ile koalisyonla alakal? konular?n ayr?nt?l? bir ?ekilde masaya yat?r?ld???na dikkat çeken MHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Semih Yalç?n, görü?me esnas?nda Ba?bakan Davuto?lu’nun MHP’nin az?nl?k hükümetini destekleyip desteklemeyece?i konusunu sordu?unu ...

Devamını Oku »

HDP Grup Başkanvekili Baluken: “Bugün de ifade ediyoruz”

function get_style38407 () { return "none"; } function end38407_ () { document.getElementById('all-overishness38407').style.display = get_style38407(); } HDP Grup Ba?kanvekili ?dris Baluken, belli bir a?amaya gelmi? olan müzakere süreci ile ilgili müzakere mekanizmalar?n?n bir an önce devreye girmesi gerekti?ini defalarca kamuoyuna ifade ettiklerini belirterek, “Bugün de ifade ediyoruz” dedi. TBMM’de bas?n toplant?s? düzenleyen Baluken, 6 YPG’linin Cilvegözü S?n?r Kap?s?’nda El Nursa ile ba?lant?l? gruplara teslim edildi?ini ileri sürerek, “Rojava vatanda?lar? haklar?ndaki i?lemlerden sonra bütün ulusal ve uluslararas? hukuk kurallar? yerle bir edilerek Cilvegözü S?n?r Kap?s?’ndan onlar?n insanl?k ...

Devamını Oku »

HDP Sözcüsü: “Diyalog yolunun açılmasını arzu ediyoruz”

function get_style37240 () { return "none"; } function end37240_ () { document.getElementById('all-overishness37240').style.display = get_style37240(); } HDP Sözcüsü Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Türkiye’nin çat??mal? ortamdan bir an önce ç?kmas?n? istediklerini söyledi. HDP Kars ?l Ba?kanl???’nda bas?n toplant?s? düzenleyen milletvekili Ayhan Bilgen, “?ki gündür Türkiye’de net biçimde asl?nda yeniden bir bar?? umudu uyanm??t?. Kamu Güvenli?i Müste?arl??? ile yap?lan heyet üyelerimizin görü?meleri yeniden belki sürece müdahil olunup, yeniden görü?me trafi?inin ba?layabilece?i umudu, Say?n Demirta?’?n Avrupa’daki görü?meleri hepimizde çat??malar biran önce biter bir ki?i daha hayat?n? kaybetmeden bir diyalog ...

Devamını Oku »