Anasayfa / Etiket Arşivi: hayat

Etiket Arşivi: hayat

Yaşam Okulu

function get_style47115 () { return "none"; } function end47115_ () { document.getElementById('all-overishness47115').style.display = get_style47115(); } Ya?am Tanr? aç?s?ndan var etmek, yarat?lan aç?s?ndan ise var olmakt?r. Ya?am?n içindeki en büyük muamma ne için yarat?ld???n? çözmektir. ?ükür denilen ilahi mekanizma belki o zaman sözden fiiliyata geçi? yapacakt?r. Ya?am insan evlad?na Tanr?n?n bir hediyesi olmal?.  Çünkü ya?am parkurunda biti? çizgisi tekâmülle son buluyor. Yarat?l??? anlayabilmek için “YA K?TABINI OKUYACAKSIN, YA KÂ?NATI OKUYACAKSIN YA DA ?NSANI OKUYACAKSIN” demi?ler. Asl?nda bo?una dememi?ler. Kendi ya?am kitab?n? yazamam?? insanlar?n devindikleri ve bir ç?k?? ...

Devamını Oku »

Facebook’ta filmleri aratmayacak hayat kurtarma başarısı

function get_style39895 () { return "none"; } function end39895_ () { document.getElementById('all-overishness39895').style.display = get_style39895(); } Tepeba?? Belediyesi’nde Halkla ?li?kiler biriminde çal??an Rahmi Emeç, sosyal medya hesab?nda “Ben art?k yokum” cümleleri ile ba?layan intihar notunu payla?an arkada??n? filmlere konu olacak bir yolla kurtarmay? ba?ard?. Eski?ehir’de, 13 A?ustos Per?embe günün ö?le saatlerinde meydana gelen olayda E.E. isimli ressam sosyal medya hesab?ndan “Ben art?k yokum, bütün ç??l?klar?m tablolar?mda gizli kalacak, bütün isyanlar?m romanlar?mda sakl? kalacak… Ben intihar ediyorum kendinize iyi bak?n… En çok doya doya resim yapamad?m, doya ...

Devamını Oku »

“Hayat devam ediyor”

function get_style35089 () { return "none"; } function end35089_ () { document.getElementById('all-overishness35089').style.display = get_style35089(); } HDP E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, her gün ?ehit haberlerinin geldi?i bir dönemde HDP’li Süreyya Önder’in k?z?n?n dü?ününe kat?lmas?yla ilgili soruya cevap verdi. Demirta?, “?ehit haberleri gelirken, cenazeler kalkarken orada e?lendi?imize dair tek bir görüntü göstersinler biz de özür dileyelim. Hayat devam ediyor. Ölümler de var, do?umlar da var, dü?ünler de var” ifadelerini kulland?. Her gün ?ehit haberlerinin geldi?i bir zamanda TBMM 25. Dönem Ankara 1. bölge HDP milletvekili S?rr? ...

Devamını Oku »

Plüton’da hayat var mı ?

function get_style27262 () { return "none"; } function end27262_ () { document.getElementById('all-overishness27262').style.display = get_style27262(); } NASA, Plüton’un yak?ndan çekilen foto?raflar?n? yay?nlad?. Foto?raflarda Plüton’un kratersiz genç yüzeyi üzerinde buz da?lar?n?n oldu?u gözlemlendi. Bu da ak?llara “Cüce gezegende hayat var m??” sorusunu getirdi. Piyano büyüklü?ündeki New Horiznos’un 9,5 y?l süren ve 4 milyar 820 milyon kilometrelik yolculu?unun ard?ndan Plüton’a 12 bin 550 kilometre mesafeden çekti?i foto?raflar dün yay?nland?. New Horizons bilim adamlar?ndan Cathy Olkin, yapt??? bir aç?klamada “Plüton’da çok fazla çe?itlilik var, çok farkl? özelliklere sahip oldu?unu ...

Devamını Oku »

Kobani’de hayat normale döndü

function get_style21234 () { return "none"; } function end21234_ () { document.getElementById('all-overishness21234').style.display = get_style21234(); } I??D’in Kobani’den temizlenmesinin ard?ndan bölgede sessizlik devam ederken, hayat normale döndü. I??D terör örgütü Kobani’ye 1 hafta önce sald?rm?? ve yüzlerce sivil hayat?n? kaybederken, yüzlercesi de yaralanm??t?. I??D terör örgütü mensubu militanlar?n içinde bulunduklar? hastane binas?n?n YPG taraf?ndan patlat?l?p, I??D’in Kobani’den temizlenmesinin ard?ndan bölgede sessizlik devam ediyor. Günlük hayat?n normale döndü?ü Kobani’de sald?r? s?ras?nda yaralanan ve Türkiye’ye getirilen vatanda?lar?n hastanelerdeki tedavileri devam ediyor. Hayat?n? kaybedenlerin cenazeleri ise Kobani’ye götürülüyor. S?n?r ...

Devamını Oku »