Anasayfa / Etiket Arşivi: hayaller

Etiket Arşivi: hayaller

Sarı Papatya…

function get_style7082 () { return "none"; } function end7082_ () { document.getElementById('all-overishness7082').style.display = get_style7082(); } Çok de?il, k?sa bir zaman önce -yani üniversitedeyken falan- her?eyi yapabilece?ime inan?rd?m. ?stedi?im gibi bir i? bulaca??ma, çal??t?ktan sonra ad?m ad?m kariyer basamaklar?n? ard?mda b?rakaca??ma, o çok sevdi?im smart roadster arabay? bir y?l içinde maa??mdan kenara para atarak alabilece?ime ve üstünü aç?p E-5’te sürat yapaca??ma, karar verdi?im an bir çocuk sahibi olup onun kokusuyla güne uyanaca??ma, sevdi?im adam? elinden tutup her yaz tatilinde dünyan?n bir ba?ka kö?esini kle?fedece?ime, ucuz motellerde ...

Devamını Oku »

Merdiven

function get_style3469 () { return "none"; } function end3469_ () { document.getElementById('all-overishness3469').style.display = get_style3469(); } Hayat?n sizi sürükledi?i her yere gitmek zorunda de?ilsiniz. ?nsan komple karma??k bir sistem. Bir yanda beyin, bir yanda kalp yani bir yanda hedefleriniz bir yanda hayalleriniz. Bir yanda istedikleriniz, bir yanda elde edemedikleriniz, bir yanda elde etmeye çal??t?kça y?pranan sinirleriniz, bir yanda kendinizi zorlad?kça tükenen gücünüz derken insan olmaktan gittikçe uzakla?mak tahmin edilmesi zor bir son de?il. Y?llar boyunca ayn? yerde hapsolup kalmak günümüz insan?n?n genel kaderi. Bir yere “kapak ...

Devamını Oku »

Az, Aslında Çoktur!

function get_style819 () { return "none"; } function end819_ () { document.getElementById('all-overishness819').style.display = get_style819(); } Üç dört gün önce internette dola??rken kar??la?t???m bir foto?raf… Siz de lütfen iyice bak?n bu foto?rafa… Ve durup dü?ünün… Ben bu ay ki yaz?mda sizlerle bu foto?raf?n bana dü?ündürdüklerini ve hissettirdiklerini payla?maya çal??aca??m. Bu foto?raf? ilk gördü?ümde sadece be?endim ve üzerinde çok fazla vakit harcamadan geçtim. Ve her zaman yapt???m?z gibi günlük rutinime geri döndüm. Ancak, futbol ve çocuk sevdal?s? biri olarak bu foto?raf?n beni çok etkiledi?ini daha sonra fark ...

Devamını Oku »