Anasayfa / Etiket Arşivi: hasta hakları

Etiket Arşivi: hasta hakları

Hasta Hakları Eğitimi – 3

Hasta Hakları Eğitimi-3 26 Ekim 2018 Barış Manço Kültür Merkezi Saat:14:00-16:00 arası Hasta Hakları- Sağlık Hukuku Dr. Aynur Özensoy tıbbi tetkik ve tedavi seçim sürecinden itibaren her adımdaki sağlık hakkı ve sorumluluklarını hekim ve avukat bir sağlık hukukçusu bakış açısından anlatacaktır. Konuşma, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin hizmetten genel olarak faydalanma, eşitlik içinde hizmete ulaşma, bilgilendirilme, kuruluşu ve personeli seçme ve değiştirme, bilgi isteme, mahremiyet, rıza ve izin, tedaviyi reddetme, güvenlik, saygınlık görme gibi insan haklarından kaynaklanan sağlık haklarının ana hatlarını içerecektir. Sağlık Sigortaları ...

Devamını Oku »

Hastaların hakları bizzat devlet tarafından ihlal ediliyor!!!

function get_style4487 () { return "none"; } function end4487_ () { document.getElementById('all-overishness4487').style.display = get_style4487(); } Sa?l?k Bakanl??? taraf?ndan 8 May?s 2014 tarihinde “ Hasta Haklar?nda De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Yönetmelik” yay?mlanm??t?r. Ad? geçen yönetmelikte hasta haklar? bizzat devlet eliyle ihlal edildi?ini ve 1998 tarihli olan Hasta Haklar? Yönetmeli?inin ilk halinden dahi geriye gidildi?ini görmekteyiz. Bu de?i?ikli?in birçok maddesi uluslararas? sözle?meler, anayasa ve kanunlar ile teminat alt?na al?nm?? birçok hasta hakk?n? ihlal etmektedir. Hastalar lehine olan birkaç madde d???nda yönetmelik kabul edilmesi mümkün olmayan maddeler içermektedir. ?öyle ...

Devamını Oku »